Bodite sam svoj gospodar s presežki vaše sončne elektrarne

Na SunContract tržnici lahko lastniki samooskrbnih naprav prosto razpolagajo s presežki električne energije. Lahko jih prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih porabijo na lastnih odjemnih mestih. To je predvsem dobrodošlo, če v naslednjem letu načrtujejo povečanje porabe električne energije. Presežke lahko prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… ali preprosto podarijo v dobrodelne namene. Pogoj za prejem presežkov je, da je tudi drugo odjemno mesto vključeno v SunContract tržnico ter za svojega dobavitelja električne energije izbere podjetje SONCE energija, ekskluzivnega partnerja SunContract v Sloveniji.

Kako lahko prenesete presežke na SunContract platformi?

Informacijo o proizvedenih presežkih električne energije stranke prejmejo ob letnih obračunih, ko so znani uradni podatki proizvedene in porabljene elektrike samooskrbnih naprav. Takrat je podatek o proizvedenih presežkih objavljen tudi na platformi pod rubriko “Elektrika”, zavihek “Pogodbe” in tako na voljo za prenos. 

Novosti

Medtem ko je bil v preteklem letu določen datum, do kdaj je bilo možno presežke prenašati na drugo odjemno mesto,  letos ni več tako.  Lastniki samooskrbnih elektrarn po novem lahko svoje presežke električne energije prenašajo kadarkoli med letom. Presežki električne energije oz. viški se obračunajo enkrat letno in to je praviloma na začetku koledarskega leta za prejšnje leto. S temi presežki lahko razpolagate. Vsako leto morate počakati na letni obračun prejnšnjega leta in šele potem lahko razpolagate z njihovim razporejanjem. Prav tako morate presežke prenesti tudi v primeru, ko želite slednje prenesti na lastna merilna mesta, ki so povezana z istim elektronskim naslovom. Pri prenosu imate na izbiro dva načina:

  • Prenos viškov električne energije v kWh
  • Prenos viškov električne energije v deležih (%)

Odločitev, za kateri način se bodo odločili, je prepuščeno njim samim. Kaj točno posamezni način omogoča pa je razloženo v nadaljevanju.  Prenos viškov električne energije v kWh 


Odjemalec s samooskrbno napravo lahko viške električne energije prenese na drugega SunContract odjemalca tako, da vpiše elektronski naslov prejemnika viškov in določi količino kWh, ki jih želi prenesti. Viške električne energije lahko prerazporeja čez celo leto. Lahko izvede enkratni prenos ali pa sproti prenaša razpoložljivo količino viškov. Odjemalec s samooskrbno napravo bo tako na svojem Suncontract računu imel pregled nad tem, koliko kWh viškov je že prenesel in na katero odjemno mesto ter koliko kWh je še na voljo za prenos. Ta način omogoča, da v primeru, če se katero merilno mesto v bilančno skupino priključi čez leto (npr. ga odjemalec s samooskrbo povabi kasneje), lahko tudi to prejme viške. V kolikor odjemalcu s samooskrbo ob koncu leta ostanejo še nepreneseni viški, bodo le-ti kasneje na voljo za lastno porabo. 

Za prenos viškov v kWh mora odjemalec pod naslovom Prenos presežkov električne energije (v zavihku desno) izbrati “prenos v kWh”, kot je razvidno iz slike spodaj. 

S klikom na gumb “Prenesi” se prikaže posebno okno, kamor vpišete elektronski naslov prejemnika in količino, ki mu jo želite prenesti. 

Prenos viškov električne energije po deležih (%)


Pri izbiri prenosa viškov po deležih se odjemalec s samooskrbno napravo odloči, kakšen delež (odstotek – %) viškov bo prenesel na drugega odjemalca in/ali kakšen delež bo obdržal na svojem merilnem mestu. Po potrditvi prenosa s strani prejemnikov se izvrši prenos vseh razpoložljivih viškov, ki so nato na voljo za porabo.  Pravilo za prenos viškov po deležih lahko pustite aktivno tudi za prenose v prihodnjih koledarskih letih. Morebitni bodoči viški se bodo tako razporedili po ključu, ki bo aktiven v času prenosa viškov vse do preklica. 

Za prenos viškov v deležih mora odjemalec pri Prenosu presežkov električne energije (v zavihku desno) izbrati “prenos po deležih (%)” kot je razvidno iz slike spodaj. 

Kako lahko prejmete viške na SunContract platformi?

Da lahko nekdo prejme viške mora biti prav tako vključen na SunContract tržnico. To pomeni, da mora za dobavitelja električne energije izbrati SONCE energija d.o.o., ekskluzivnega partnerja SunContract tržnice v Sloveniji. 

Menjava dobavitelja je enostavna in jo lahko opravite kar preko spleta. Brezplačno se registrirate na SunContract platformo in pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo za menjavo uredijo pri dobavitelju.

Z menjavo dobavitelja sprejmete osnovno pogodbeno ceno elektrike, ki pa niti ni toliko pomembna, saj boste del porabe pokrili z viški. Razliko med prejetimi viški in dejansko porabo pa lahko kasneje pokrijete tudi z nakupom elektrike neposredno od drugih lokalnih proizvajalcev, s čimer si prav tako lahko zagotovite nižjo ceno elektrike, ki prihaja izključno iz obnovljivih virov. Viške lahko prav tako prejmejo merilna mesta s samooskrbno elektrarno, medtem ko na tržnici ne morejo sklepati dogovorov. 

Preverite trenutno aktualne pakete električne energije

POMEMBNO! Prejemnik viškov je oproščen plačila stroška prenosa ter stroška porabljene električne energije v količini prenesenih viškov. Medtem ko mora prejemnik viškov še vedno poravnati stroške zakonsko določenih postavk kot so omrežnina, prispevki, trošarina in DDV. Odjemalec morata ostati v bilančni skupini do konca koledarskega leta, v katerem je prejel viške. 

Pregled in potrditev prenosa viškov s strani prejemnika

Prejemnik viške, ki so mu bili preneseni v porabo, vidi pod razdelkom “Elektrika”, na zavihku “Pogodbe”. 

Prejemnik ima možnost, da prejem ponujenih viškov “Potrdi” ali “Zavrne”. V primeru potrditve se mu pokaže novo pojavno okno, kjer se mu izpišejo pogoji uporabe prejetih viškov. S klikom na gum “Potrdi” pa se mu ponujeni viški prenesejo v porabo. V kolikor se z njimi ne strinja, lahko prevzem viškov še vedno zavrne s klikom na gum “NE”. 

Bi želeli v prihodnje tudi vi prenašati svoje viške proizvedene energije?

Da boste lahko viške prenesli v naslednjem koledarskem letu morate za dobavitelja električne energije izbrati SONCE energija, ekskluzivnega partnerja SunContract platforme. To lahko uredite enostavno. Za menjavo se najprej brezplačno registrirajte na SunContract platformo, kjer pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo uredimo mi. Najbolje je to storiti v polovici leta (junija) ali pa konec koledarskega leta (decembra).

Cene elektrike v primeru SAMOOSKRBE so objavljene na spletni strani SONCE energija.

Še razmišljate o lastni sončni elektrarni in iščete pravega ponudnika? 

Postavitev sončne elektrarne je zagotovo smotrna investicija za prihodnost. Še posebej, če za elektriko že sedaj plačujete 100 EUR ali več na mesec oziroma načrtujete povišano porabo elektrike v prihodnosti (električni avtomobil, toplotna črpalka … ), saj si tako lahko znatno znižate strošek za električno energijo. Sonce pa je obnovljivi vir, ki ga je povsod v Sloveniji dovolj.

SONCE energija, ekskluzivni partner SunContract tržnice, ima pri postavitvi sončnih elektrarn na ključ že večletne izkušnje in za sabo že več kot 1000 uspešno zaključenih projektov.  Vsem naročnikom sončnih elektrarn omogočajo brezplačno uporabo SunContract platforme za prenos viškov ter akcijske cene elektrike za obdobje do postavitve samooskrbne naprave v paketu PREHOD NA SONCE.

oval-bottom logo telegram