Pregled leta 2023: SunContract je kot visokotehnološko podjetje zaželeno na mednarodnih trgih

V letu 2023 je skupina SONCE, katere del je tudi SunContract, dosegla izjemne uspehe tako na domačem trgu pri postavljanju sončnih elektrarn kot na energetski tržnici. Postavili smo trdne temelje, ki nam bodo omogočili vstop na tuje trge v letu 2024, kamor nas kot visokotehnološko podjetje na področju energetike vabijo tuji partnerji.

Z osredotočanjem na tehnološke inovacije smo utrdili svoj položaj kot vodilni na področju obnovljivih virov energije. S poudarkom na razvoju nove infrastrukture, povečanju števila uporabnikov naših storitev in implementaciji naprednih tehnologij smo postavili nove standarde v energetski industriji. Naši dosežki v letu 2023 ne kažejo le na našo rast in razvoj, temveč tudi prispevajo h globalnim prizadevanjem za čistejšo in bolj trajnostno prihodnost.

Leto 2023 v številkah

1. Dosežki SONCE energije

Postavili smo več kot 1.450 novih sončnih elektrarn s skupno vršno močjo več kot 28 MW: V letu 2023 smo tako presegli mejnik skupaj postavljenih 4.000 elektrarn, kar pomeni, da smo ustvarili mrežo s skupno vršno močjo več kot 70 MW in ki lahko proizvede več kot 75 GWh energije na leto.

Za nove sončne elektrarne smo v 2023 porabili nekaj več kot 63.000 modulov. To je podobna površina kot 25 nogometnih igrišč. Z vsemi elektrarnami, ki so bile letos postavljene, bomo letno proizvedli 29.000 MWh čiste električne energije, kar bi zadostovalo, da bi z električnim avtomobilom lahko prišli do lune in nazaj kar 180-krat!

2. Dosežki SunContracta

Več kot 4.200 novih uporabnikov na energetski tržnici SunContract, kar je 50-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Skupaj smo tako presegli številko 15.000 uporabnikov platforme SunContract. Zgolj v Sloveniji smo pridobili 3.000 novih strank, večina med njimi je gospodinjstev.

Več kot 4.400 dogovorov P2P: Visoko število sklenjenih dogovorov kaže na močno skupnost, ki deli iste vrednote in vizijo trajnostne energetske prihodnosti.

142 GWh prometa znotraj bilančne skupine (od tega nekaj več kot 80 GWh proizvedenih količin in nekaj več kot 60 GWh porabljenih količin): SunContract je sposoben oskrbovati večje število gospodinjstev in podjetij z obnovljivo energijo, kar prispeva k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv.

3. Skupina SONCE

35-odstotna rast števila zaposlenih: V podjetju dajemo priložnost in možnost posameznikom z znanjem in idejami in ki z nami delijo naše vrednote o čistem okolju in skrbi za naš planet. Domačim sodelavcem so se pridružili tudi strokovnjaki iz Madžarske, Hrvaške, Estonije, Tunizije … Vsak nov član ekipe prinaša sveže ideje in znanja, kar nas dela še močnejše in sposobnejše za soočanje z izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Skupaj nas je tako že več kot sto redno zaposlenih sodelavcev, stalnih zunanjih sodelavcev je še vsaj enkrat toliko.

4. SunContract na Hrvaškem

Strateška širitev SunContracta na Hrvaško zaznamuje pomemben mejnik v uresničevanju naše vizije, da vzpostavimo globalno energetsko tržnico. V letu 2023 smo pripravili vse potrebno, da bomo v 2024 aktivno začeli poslovati na Hrvaškem, kjer nameravamo postati aktiven dobavitelj električne energije ter edinstveni ponudnik energetske tržnice SunContract. SunContract je že pridobil licenco za bilančno skupino na Hrvaškem. Podjetje v Zagrebu je tudi že registrirano in že deluje.

5. Mednarodni dosežki

Ekipa SunContract je bila v letu 2023 zelo aktivna tudi s predstavitvami na konferencah v tujini. Tukaj je le nekaj utrinkov naših mednarodnih aktivnosti, kjer smo predstavljali inovativne energetske storitve. Svojim uporabnikom jih bomo ponudili v začetku leta 2024.

Naša rešitev, kako združiti storitve blockchain in obnovljive vire energije, sledi cilju, da obogatimo zeleni prehod z boljšimi storitvami. Naši uporabniki bodo tako s pomočjo NFT-žetonov lahko prišli do osebnega obnovljivega vira energije (PPP oziroma Personal Power Plant).  

Zato smo v Carigradu na konferenci Blockchain Week udeležencem predstavili svojo novo storitev, ki omogoča osebni obnovljiv vir (PPP) prek globalne energetske tržnice. Udeleženci so predstavitev sprva sprejeli z začudenjem, kako je takšna inovacija sploh mogoča, nato pa z navdušenjem pozdravili svetovno inovacijo, ki jo ponuja SunContract.  

V Barceloni smo sodelovali v panelu in s svojo stojnico na European blockchain convention, kjer smo skupnosti blockchain predstavili globalno energetsko tržnico.

Bili smo zelo aktivni tudi v Lizboni, kjer smo našo globalno energetsko tržnico predstavili na svetovnem srečanju visokotehnoloških podjetij Web Summit. Na dogodku je bilo kar 70 tisoč obiskovalcev iz visokotehnoloških podjetij in držav in naša globalna tržnica je požela izjemno zanimanje tako investitorjev kot predstavnikov držav.

Vabilo z Japonske: Dobili smo tudi vabilo z Japonske, naj ekipa iz SunContracta pride na srečanje s predstavniki vodilnih japonskih visokotehnoloških podjetij s ciljem, da bi se pogovorili o možnostih implementacije energetske tržnice SunContract na Japonskem. Zanimanje za energetsko tržnico P2P je izjemno in veseli nas, da so nas tudi drugi prepoznali kot zanesljive potencialne partnerje.

V tem letu smo prejeli tudi nagrado “Okoljski projekt leta” na AIBC Eurasia, ki poudarja moč združevanja naprednih tehnologij z okolju prijaznimi praksami. To prestižno nagrado dobijo skrbno izbrane organizacije, ki izstopajo v okoljski trajnosti, spodbujajo zelene inovacije in navdihujejo trajnostno prihodnost.

6. Zgodba o SunContract, ki jo boste zasledili v svetovnih medijih

Vas zanima, kako pišemo zgodbo o svetovni inovaciji, ki jo bomo uporabnikom ponudili v letu 2024?

Podjetje iz skupine SONCE energija je že pred precej časa v vasi Višnje blizu Ajdovščine zgradilo sončno elektrarno vršne moči 517 kW, ki jo sestavlja  2.112 sončnih panelov. Spomladi bomo izdali 2.112 nezamenljivih žetonov oz. NFT-jev in vsak NFT bo kot certifikat, izdan na blockchainu, potrjeval najemno razmerje posameznega panela sončne elektrarne v Višnjah. Lastnik NFT-žetona bo tako prejemal sadove najemnega razmerja točno določenega panela sončne elektrarne v vasi Višnje.

To pomeni, da bo nekdo na območjih, kjer je prisoten tudi SunContract, v prihodnosti naredil individualne dogovore med svojo osebno sončno elektrarno (PPP – Personal Power Plant), ki jo bodo predstavljali vsi NFT-ji, in svojo porabo doma, v podjetju ali kjerkoli na energetski tržnici. Če pa bo lastnik NFT-jev doma zunaj območij prisotnosti SunContracta kot dobavitelja električne energije, pa bo lahko oseba aktivno upravljala svojo PPP na energetski tržnici P2P SunContract in tako prejemala plačila v SNC-žetonih v svojo denarnico blockchain na platformi SunContract. Ta storitev za nakup NFT-jev bo na voljo globalno, kar bo omogočilo, da vsakdo lahko postane upravljalec svojega obnovljivega vira energije, pridobljenega na najčistejši način, iz sonca.

To je eno prvih povezovanj digitalnega žetona z realnimi sredstvi z uporabo tehnologije blockchain in bo prvo takšne vrste v energetiki na svetu.

Sončna energija, ki v skrbi za ohranjanje okolja spodbuja zeleni prehod, tako izziva centralizirano energetiko, ki temelji na fosilnih gorivih. V prizadevanju, da vsakemu posamezniku omogočimo resnične možnosti za samooskrbo, je svetovna inovacija podjetja SunContract s prvim projektom v Višnjah v Sloveniji inovativen dosežek obnovljivih virov energije, ki zasleduje naslednje cilje: digitalizacija energetike, razogličenje oziroma zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida (CO2) iz energetskih virov, deregulacija in decentralizacija energetskih trgov ter demokratizacija energetike. Prav demokratizacija električnega trga omogoča večjo udeležbo in vpliv končnih uporabnikov, torej gospodinjstev, podjetij in skupnosti, na način, kako se proizvaja, distribuira in porablja električna energija. Za to pa jim je treba omogočiti večji dostop do obnovljivih virov energije, potrošniki morajo imeti večjo moč pri odločanju o tem, od kod prihaja njihova električna energija in kako se uporablja.

V prizadevanju, da vsakemu posamezniku omogočimo resnične možnosti za samooskrbo, je svetovna inovacija podjetja SunContract v Višnjah zgodovinski dosežek obnovljivih virov energije! O njej in o vasi Višnje boste že kmalu lahko slišali in brali tudi v tujih medijih!

Vse o NFT-jih najdete tudi na novi spletni strani, ki smo jo opremili z vsemi potrebnimi informacijami o naši inovaciji. Več o našem NFT-projektu najdete tukaj.

Polni načrtov in optimizma za 2024

Leto 2023 je bilo za SunContract polno prelomnih dosežkov in pomembnih korakov naprej. S ponosom gledamo na to, kar smo dosegli, in z optimizmom zremo v prihodnost, kjer bomo nadaljevali svojo misijo ustvarjanja čistejšega in bolj trajnostnega sveta. Hvala vsem, ki ste del te zgodbe in ki z nami delite vizijo boljše prihodnosti!

oval-bottom logo telegram