Odgovor SunContracta na nepričakovane spremembe pravil za samooskrbne elektrarne

Operater trga je letos nepričakovano spremenil pravila in zaveze, ki ste jih dobili investitorji v samooskrbne elektrarne, kar drastično vpliva na stroške samooskrbnih sončnih elektrarn. Nepričakovan udarec zoper lastnike samooskrbnih elektrarn se je zgodil 26. januarja letos in stopil v veljavo s prvim februarjem. Agencija za energijo je namreč dala soglasje operaterju trga z elektriko Borzenu, ki je lahko uveljavil spremembo Pravil za delovanje trga z električno energijo.  

Spremenjena pravila nalagajo dobaviteljem električne energije sprotni obračun za samooskrbne sončne elektrarne, kljub temu da imajo odjemalci letni obračun. Odločitev je nenavadna tudi zato, ker je Agencija za energijo o isti vsebini pravil odločala decembra lani in spremembe pravil zavrnila kot nepravične.

Dodaten udarec regulatorja za energijo, ki bo znatno prispeval k energetski draginji, je tudi nov omrežninski akt. Ta izjemno, celo do petkrat poveča stroške omrežnine za priključno moč v časovnem bloku ena in tudi bistveno poveča stroške v časovnem bloku dva, ki bistveno vplivata na določanje cene fiksnega dela omrežnine.  

SunContract ima za svoje stranke že pripravljeno celostno rešitev, ki bo omilila posledice spremembe teh pravil. Prav tako imamo tehnične rešitve zoper energetsko draginjo kot posledico novega omrežninskega akta. 

Pri SunContractu vztrajamo pri zagotavljanju storitve prenosa viškov, kljub namigom, da naj te viške zaplenimo oziroma zadržimo v bilančni skupini in ne omogočimo lastnikom teh viškov njihove uporabe, kot je to ustaljena praksa dobaviteljev električne energije. SunContract tega ne bo storil in ohranja storitev prenosa viškov za naše stranke.  

Prav tako se bomo borili, da boste lastniki samooskrbnih elektrarn te, po našem mnenju neupravičene stroške, dobili povrnjene. Menimo, da je nepravično, da se izniči pravila, ki ste jih s strani zakonodajalca dobili zagotovljene ob vaši investiciji v zeleni prehod, zdaj pa so te obljubljene pridobitve enostavno ukinili. Spreminjanje pravil za nazaj oziroma sprememba obljub, ki so bile dane v obrazložitvi Uredbe o samooskrbi in njeni promociji vladnih uradnikov od leta 2016 dalje, je po našem mnenju nepravično, saj sprememba pravil posega v zakonsko pridobljene pravice imetnikov samooskrbnih elektrarn.

oval-bottom logo telegram