Dan, ko se je evropsko električno omrežje skoraj soočilo z masovnim izpadom elektrike

V petek, 8. januarja, je prišlo do motenj v sinhroniziranem evropskem visokonapetostnem elektroenergetskem omrežju, ki so povzročile ločitev evropskih omrežnih regij. Evropsko elektroenergetsko omrežje se je za približno eno uro razdelilo na dve: jugovzhodni in severozahodni del.

JV_SZ del energetskega omrežja

Ta dogodek je bil opisan kot ena najbolj kritičnih situacij skorajšnjega izpada, od zadnjega večjega izpada v regiji leta 2006. Že takrat je Nemško združenje industrijske energetike in elektroenergetike (VIK) opozorilo državljane in oblikovalce politike EU, naj “ne pozabijo na vprašanje stabilnosti omrežja in varnosti oskrbe z energijo. “

Z analizo zaporedja dogodkov je bilo ugotovljeno, da je do incidenta v osnovi prišlo zaradi izklopa 400 kV spojnika vodila na hrvaški razdelilni postaji, ki ga je sprožila zaščita pred prevelikim tokom. Posledično je prišlo do ločitve dveh vodil na razdelilni postaji, in s tem tudi ločitve severozahodnega in jugovzhodnega električnega toka na tej postaji.

Kot je prikazano na spodnji sliki, severozahodne črte, ki so ostale povezane z enim vodilom, povezujejo Ernestinovo z Žerjavincem (Hrvaška) in Pecsom (Madžarska). Črte Jugovzhodne povezave, ki so ostale povezane z drugim vodilom, pa povezujejo Ernestinovo z Ugljevikom (Bosna in Hercegovina) in Sremska Mitrovica (Srbija).

Delitev JV_SZ energetskega omrežja

Ločitev teh energetskih tokov na razdelilni postaji Ernestinovo je vodilo do preusmeritve električnega toka na sosednje linije, ki so bile posledično preobremenjene. To je, zaradi zaščite pred premočnim tokom, sprožilo dodatno izključitev linije v Srbiji, čemur je nadaljnje, zaradi zaščite na daljavo, sledil izklop tudi drugih vodov. Vse skupaj pa je sčasoma pripeljalo do ločitve sistema na dva dela.

Delitev JV_SZ energetskega omrežja_2

Ta ločitev sistema je povzročila primanjkljaj moči (približno -6,3 GW) na severozahodnem območju in presežek moči (približno +6,3 GW) na jugovzhodnem območju. Posledično se je zmanjšala frekvenca na Severozahodnem območju in povečala frekvenca na Jugovzhodnem območju.

Delitev JV_SZ energetskega omrežja_3

Da bi zmanjšali odstopanje frekvence, ki je bila na severozahodnem območju prenizka, so bile prekinjene pogodbeno prekinljive storitve v Franciji in Italiji (skupaj za okoli 1,7 GW). Poleg tega se je iz sinhronih območij Nordijske in Velike Britanije samodejno aktiviralo 420 MW in 60 MW podporne moči. Ti protiukrepi so zagotovili, da se je že ob 14:09 po srednjeevropskem času frekvenčno odstopanje od nominalne vrednosti 50 Hz zmanjšalo na približno 0,1 Hz na severozahodnem območju.

Da bi zmanjšali visoko frekvenco na jugovzhodnem območju, so bili aktivirani samodejni in ročni protiukrepi, vključno z zmanjšanjem proizvodne moči (npr. Samodejni odklop 975 MW generatorja v Turčiji ob 14:04:57). Posledično se je frekvenca na jugovzhodnem območju vrnila na 50,2 Hz ob 14:29 po srednjeevropskem času in ostala v mejah nadzora (49,8 in 50,2 Hz) dokler ni prišlo do ponovne sinhronizacije obeh ločenih območij ob 15: 07 po srednjeevropskem času.

Ta incident je zagotovo opomnik za vse, da energetski sektor potrebuje način s katerim bo možno pretok električne energije od virov električne energije lokalno upravljati in to v kratkem roku.

Odzivi in usklajeni ukrepi operaterjev prenosnih sistemov (TSO) v Sloveniji, kjer jih je izvedla družba ELES, in po celinski Evropi so zagotovili, da so se razmere hitro obnovile tako, da so skoraj normalno delovale. Je pa ta incident zagotovo opomnik za vse, da energetski sektor potrebuje način s katerim bo možno pretok električne energije od virov električne energije lokalno upravljati in to v kratkem roku – to je, potrebujemo večjo količino lokalnih prilagodljivih virov. Poleg tega sektor potrebuje rešitev za natančno upravljanje na poti, evidentiranje in spremljanje vseh energetskih transakcij, da se zagotovi, da se dejansko zgodijo, kot je bilo prijavljeno, in da se te informacije uporabijo kot osnova za plačilo.

Energetski trgi kot je SunContract, ki sistemu ponujajo storitve agregacije energije, lahko sistemske operaterje kot tudi lokalne operaterje distribucijskih sistemov (DSO) podprejo s prilagodljivimi storitvami »uravnoteženja množice« za nadzor nad nestanovitnostjo elektroenergetskega sistema. To ponuja decentralizirana proizvodnja in poraba, kar naj bi se v prihodnosti znatno povečalo. Z izkoriščanjem porazdeljene proizvodnje in čedalje pametnejšim upravljanim obremenitve omrežja, bodo lahko končni odjemalci energije v kratkem času in na določeni točki v omrežju spremenili svoje potrebe po dovajanju/odvzemu električne energije.

Pri podjetju SunContract verjamemo, da je energetska samozadostnost, ki temelji na obnovljivih virih in v kombinaciji z lokalno porazdeljenimi hranilniki energije (baterije), pravi odgovor.

Ta kombinacija lahko izboljša nacionalno in regionalno povezanost omrežja, saj spodbuja energetsko varnost ter prinaša nižje in stabilnejše cene energije. Prav tako se zavedamo, da energetska varnost zahteva pravi in prilagodljiv pravni okvir, ki bo omogočal, da se storitve prožnosti kateregakoli potrošnika in proizvajalca uporabljajo v energetskem sistemu tako z namenom za nemoteno oskrbo z energijo, kot tudi za dostopne cene, kar je osnova za izvajanje naše energetske tehnologije. Te nove energetske storitve bi bilo potrebno tržiti in bi morale biti tržna osnova pri ponudnikih rešitev za združevanje podatkov.

Originalni članek v angleščini, ki ga je zapisal direktor SunContracta, Gregor Novak, si lahko preberete tukaj.

oval-bottom logo telegram