Uporabniki SunContract platforme navdušeni nad njenimi prednostmi

Proizvajalci in porabniki – možnosti so neomejene

Ob ustanavljanju SunContract platrome nas je vodila želja po decentralizaciji energetskega trga, ki je bil do sedaj tipično centraliziran. Z njo smo želeli dati moč posameznikom, predvsem kupcem in manjšim proizvajalcem elektrike, da bi imeli tudi oni vpliv na trg električne energije – to pomeni, vpliv na ceno elektrike, kupci la lahko sami izberejo še vir električne energije, ki so na tržnici izključno obnovljivi (voda, sonce, biomasa, kogeneracija). Rešitev smo videli v neposrednem povezovanju kupcev in proizvajalcev brez posrednikov. 

Pri SunContractu verjamemo, da so individualni dogovori med proizvajalci in porabniki elektrike prihodnost energetskega trga.  Takšen način trgovanja je, kot že omenjeno, ekonomsko koristen za uporabnike tržnice, prav tako pa je bolj učinkovit v smislu distribucije in tako tudi boljši z vidika trajnostnega razvoja.

Zadovoljni smo, da številne prednosti platforme prepoznava že okoli 5000 registriranih uporabnikov. Med njimi so gospodinjstva, poslovni in industrijski odjemalci kot tudi proizvajalci električne energije. V nadaljevanju vam predstavljamo samo nekaj primerov koristi, ki jih naši uporabniki pridobijo z uporabo neposrednih dogovorov na SunContract platformi:


Primer uporabe individualnih dogovorov in prenosa viškov na drugo merilno mesto.

Gospa Anica, ena od naših uporabnic SunContract platfome, živi v stanovanju na Primorskem. Platformi se je pridružila septembra 2018. Gospa Anica plačuje elektriko za 2 merilni mesti:

  • svoje stanovanje,
  • materin dom.

Odkar se je pridružila platformi, v njenih zgodnjih fazah, je gospa Anica sklenila individualne dogovore za obe merilni mesti z lastniki sončnih elektrarn, ki jih pozna. V letu 2019 se je dogovorila za ceno električne energije, ki je bila za 4 do 8-odstotkov nižja od pogodbeno dogovorjene cene.

Še več, sin gospe Anice ji je namenil svoje viške, ki jih je tekom leta proizvedel s svojo samooskrbno sončno elektrarno. Tako so bili na koncu njeni skupni stroški električne energije v letu 2019 v bistvu le strošek trošarine in obveznih davkov. Prenos viškov se izvede enostavno, z vpisom elektronskega naslova prejemnika (v tem primeru gospe Anice) v platformo in količine energije, ki jo proizvajalec želi prenesti.

Primer individualnega dogovora in aktivnosti na tržnici

S strani porabnikov so koristi SunContract platforme odvisne od številnih dejavnikov:

  • Trenutne tržne cene v primerjavi z osnovnimi pogodbenimi cenami (slednje variirajo od kupca do kupca, odvisno od tega, kdaj se je pridružil platformi)
  • Virov njihove električne energije (elektrika kupljena po ceni na tržnici, prenos od najbližjih ali individualni dogovor z nekom, ki ga poznajo)


Po aprilu 2019, ko je tržnica postala polno funkcionalna, sta eden naših poslovnih odjemalcev iz Ljubljane in gospod Tomaž – gospodinjski odjemalec iz Gorenjske, sklenila dogovore na tržnici in dosegla vse do 5-odstotkov nižjo ceno elektrike od pogodbeno dogovorjene cene.

Seznanite se z zadnjimi nadgradnjami tržnice tukaj

Neskončne možnosti – skupna korist

Prednost SunContract platforme je ta, da imajo uporabniki, tako proizvajalci kot porabniki (gospodinjstva in poslovni odjemalci) elektrike, zaradi prilagodljivosti platforme in dostopa do trendov na trgu, več možnosti kot samo optimizacijo stroškov .

Poleg tega SunContract platforma ustvarja okolje, kjer se lahko družinski člani, znanci in prijatelji neposredno povežejo z medsebojno enakovrednimi transakcijami in si tako medsebojno izboljšujejo situacijo. Pri tem pa podpirajo proizvajalce obnovljivih virov energije v svoji sredini.

Poznate tudi vi koga (proizvajalca elektrike ali kupca), ki bi želel izkoristiti prednosti trgovanja z elektriko na tržnici? Povabite ga na platformo in nagradili bomo tako vas kot vašega prijatelja.  


________________________________________
Začnite podpirati zeleno energijo, lokalne skupnosti in napredne tehnologije. Registrirajte se na SunContract tržnico električne energije ali komunicirajte s člani ekipe na različnih kanalih, kjer smo vam na voljo.

New call-to-action
oval-bottom logo telegram