NOVOST – tržnica dinamičnih cen

Konec novembra smo, kot odgovor na trenutno gibanje cen elektrike na energetskem trgu, prvi v Sloveniji uvedli model dinamičnega določanja cen in s tem omogočili vsem neposreden dostop do borznih cen električne energije. Skladno z novim načinom določanja pogodbenih cen pa smo nadgradili tudi trgovanje z elektriko na naši SunContract tržnici in dodatno razvili tržnico dinamičnih cen.

Na tržnici dinamičnih cen se srečujejo stranke (proizvajalci in končni odjemalci), ki imajo sklenjene pogodbe z dinamičnimi cenami in lahko med sabo sklepajo tako neposredne P2P kot osebne oz. individualne dogovore (dogovori s kupci/proizvajalci, ki jih poznamo – prijatelji, sosedi, sodelavci, družinski člani…).

Kaj pomenijo dinamične cene?

Da na hitro obnovimo. Dinamično ceno določa trg na borzi električne energije (BSP – energetska borza SouthPool). Cena se vsak dan vnaprej določa za vsako uro posebej, glede na ceno, doseženo na avkcijskem trgovanju na debelo. Dosežena cena na borzi je zmanjšana oz. povečana za pogodbeni odstotek za pokrivanje stroškov naših storitev oz. stroškov odstopanj na izravnalnem trgu.

Kako deluje tržnica dinamičnih cen?

Merilno mesto in pripadajoča pogodba določata tip tržnice na kateri lahko stranka sodeluje. Za izbiro merilnega mesta s pogodbo za dinamične cene se bo izbirni meni obarval svetlo modro, kar pomeni da sodelujete na SunContract tržnici dinamičnih cen.

Tržnica dinamičnih cen ima izbirni meni obarvan modro.

V kolikor imate fiksno pogodbeno ceno, lahko sodelujete na tržnici fiksnih cen, kjer je izbirni meni obarvan belo.

Tržnica fiksnih cen ima izbirni meni obarvan belo.

Stranke lahko na tržnici dinamičnih cen sklepajo dogovore za obdobje veljavnosti pogodbe. Na tržnici dinamičnih cen se stranke med sabo dogovorijo za ceno po kateri se izvršijo dogovori glede na njuno realizirano proizvodnjo in porabo. Preostanek pa se izvrši po pogodbeni ceni, ki je, kot že omenjeno, urna cena na BSP energetski borzi s pribitkom za odjemalce oz. odbitkom za proizvajalce.

POMEMBNO! Dogovore za leto 2022 bo možno sklepati od 28.12.2021 dalje. Pri čemer bomo možnost sklepanja dogovorov za mesec januar 2022 podaljšali tudi v januar, tako da boste lahko sklepali dogovore za januar 2022 tudi po praznikih.

Še ne poznate SunContract tržnice?

SunContract platforma s svojim revolucionarnim modelom trgovanja z elektriko, kjer neposredno povezuje porabnike s proizvajalci elektrike, prinaša pozitivne učinke tako za ene kot druge. Uporabniki lahko z izločitvijo posrednika, dobavitelja električne energije, znižajo ceno elektrike. Ker s tem odpadejo njegove provizije pa lahko tudi proizvajalec, kljub znižani ceni za porabnika, svojo elektriko proda po višji ceni. Poleg tega, da lahko kupite elektriko po ceni, ki jo sami izberete ali celo določite z oddanim povpraševanjem, si z nakupom preko tržnice zagotovite elektriko izključno iz obnovljivih virov.

Da lahko začnete s trgovanjem elektrike na, zaenkrat edini, energetski tržnici pa morate najprej le zamenjati dobavitelja električne energije. To storite enostavno z brezplačno registracijo na SunContract tržnico, kjer pod zavihkom »Elektrika« oddajte obrazec za menjavo dobavitelja.

Še več o podrobnosti, kako zamenjati dobavitelja si lahko preberete tukaj.

Da bo uporaba tržnice še bolj enostavna pa si lahko ogledate tudi video navodila na tej povezavi.

oval-bottom logo telegram