Predstavljamo nov, preglednejši račun za elektriko

SunContract tržnica končnim porabnikom električne energije ponuja več kot le klasično dobavo električne energije. Ključna prednost pa je zagotovo ta, da lahko elektriko na tržnici kupite neposredno od proizvajalcev elektrike. Pri tem lahko sami izberete vir elektrike, ki je na tržnici izključno obnovljivi in kar je še pomembneje, kupite jo lahko po ceni, ki jo sami določite oziroma izberete med različnimi ponudbami posameznih proizvajalcev ter tako ustvarite prihranke. Doseženi prihranki na tržnici so sedaj jasno prikazani tudi na novem računu.

Poleg prihrankov, ki jih odjemalci dosežejo z nakupom elektrike na tržnici, nov računu za elektriko še na bolj jasen in transparenten način prikazuje tudi porabo energije glede na izvor, ceno dobavljene elektrike in še mnogo več. Kaj so konkretne novosti prenovljenega računa, predstavljamo v nadaljevanju.

Enostaven način plačevanja obveznosti

Ključni podatki za plačilo obveznosti so sedaj jasno razvidni na samem začetku računa. Poleg zneska za plačilo je naveden tudi rok plačila ter QR koda, preko katere lahko račun enostavno poravnate preko svoje mobilne banke.

V znesku za plačilo je upoštevano tudi:

  • ali ste na platformi imeli dobroimetje v valuti (EUR ali SNC žeton), ki ste jo nastavili kot prioriteno za plačilo (morebitno dobroimetje se odšteje od zneska porabe za tekoči mesec) ter
  • ali ste imeli morebitne neporavnane obveznosti iz preteklih obdobij.  

Do roka plačila, ki je zaveden na račun, se tako poravna znesek pod “Za plačilo skupaj”. Pri plačilu ne pozabite navesti reference plačila. V primeru neplačila do datuma zapadlosti, se obveznosti poravnajo iz morebitnega dobroimetja v drugi prioritetni valuti na platformi (če je vaša primarni način plačila v EUR, je druga prioritetna valuta SNC žeton). Če tudi ta ne zadostuje za poplačilo obveznosti, boste prejeli obvestilo o neporavnanih obveznosti.

Izbira prioritetne valute plačevanja

Na SunContract platformi lahko svoje obveznosti poravnate v evrih ali s SNC žetoni. Za nove stranke je evro avtomatsko določena prioritetna valuta plačila, medtem ko lahko obstoječe stranke svojo nastavitev prioritetne valute preverite na prejetem računu pod postavko “Obračun dejanske porabe” – preferenca plačevanja. 

Prioritena valuta plačevanja je pomembna, saj bomo v prihodnjih mesecih spremenili način poračuna in ga izvajali v prioritetni valuti. Do takrat stranke naprošamo, da na računu preverijo nastavitve prioritetne valute plačila.

Stranke lahko prioritetno valuto po želji kadarkoli spremenijo. Na svojem računu na platformi pod razdelkom “Elektrika”, izberejo zavihek “Pogodbe”. S klikom na posamezno pogodbo uredijo podrobnosti, tudi izberejo valuto nakazila. V kolikor ima stranka več odjemnih  mest, mora spremeniti valuto za vsako pogodbo posebej. 

SEPA direktna bremenitev

Da ne boste obremenjeni s tem, kdaj plačati račun za elektriko, ga lahko poravnate s SEPA direktno bremenitvijo, s katero bo znesek za plačilo avtomatsko poravnan iz vašega bančnega računa. V kolikor še nimate aktivirane možnosti za SEPA direktno bremenitev lahko to enostavno uredite z izpolnitvijo Soglasja za direktno obremenitev SEPA. Za pridobitev obrazca nam pošljite sporočilo na [email protected]

Enostavno spremljanje prihrankov, doseženih na tržnici

Z novim računom bo vsak mesec transparentno vidno, kakšni so bili vaši prihranki pri elektriki, zaradi sklepanja dogovorov na tržnici. 

Še ne trgujete na tržnici? Vabimo vas, da izkoristite možnost individualnih dogovorov s proizvajalci na tržnici in si optimizirate strošek električne energije ter si tako tudi zagotovite elektriko izključno iz obnovljivih virov. Kako enostavna je uporaba SunContract tržnice, si lahko ogledate v naši video predstavitvi.

Pregled porabe po merilnih mestih

Za vsako merilno mesto je v tabeli “Obračun dejanske porabe” prikazana vrednost, ki bi jo sicer plačali po pogodbeni ceni in prihranki zaradi vaše aktivnosti na tržnici

V “Obračunu po pogodbi” je prikazan strošek po pogodbi, ki je izračunan na podlagi SODO potrjenih obračunskih podatkov (kWh) in pogodbene cene.

V “Obračunu na tržnici” so upoštevani dejansko izvršeni dogovori na SunContract tržnici, na podlagi katerih je izračunana dosežena povprečna cena električne energije ter dosežena razlika – prihranek zaradi neposrednih dogovorov s proizvajalci.

Pregled sklenjenih dogovorov na tržnici

V tabeli “Dogovori na SunContract tržnici” lahko spremljate dosežene cene na tržnici v primerjavi s pogodbeno ceno in količino kWh glede na različne tipe dogovorov na tržnici.

Vedno na tekočem o novostih na platformi

Račun bo po novem tudi nov kanal obveščanja, kjer bomo z vami delili vse novosti iz delovanja platforme, aktualne ponudbe ipd. Zato tega nikar ne spreglejte. V tokratnem računu z vami že delimo novost, da bo s 1. novembrom vaš račun za elektriko vključeval tudi znesek omrežnine. S tem bo odjemalcem omogočeno plačevanje električne energije in stroškov uporabe omrežja preko skupnega računa. Zaradi tega pričnejo z dnem 1. novembra 2020 veljati tudi spremenjeni Splošni pogoji o dobavi električne energije.

Še niste uporabnik SunContract platforme?

Bi želeli tudi sami kupovati elektriko neposredno od lokalnih proizvajalcev po ceni, ki jo izberete sami? Brezplačno se registrirajte na Suncontract platformo in izpolnite Obrazec za menjavo dobavitelja.  

Spremljajte nas na družbenih omrežjih

New call-to-action
oval-bottom logo telegram