SunContract znižuje stroške poslovanja podjetjem in odpira vrata obnovljivim virom energije

Dom starejših občanov Lenart s sončno elektrarno na lastni strehi učinkovito znižuje stroške obratovanja in okoljski odtis. Vse to dosegajo brez investicije, saj je breme naložbe in vzdrževanja v celoti prevzel investitor. Gre za primer dobre prakse uporabe SunContract platforme za poslovne uporabnike, ki z neposrednimi dogovori med proizvajalci in porabniki električne energije dosežejo večjo fleksibilnost ter izboljšanje ekonomike poslovanja.

V sodelovanju s SunContract partnerji, podjetjem SONCE energija in EGing PV, se je na strehi Doma starejših občanov Lenart namestilo sončno elektrarno ter s tem omogočilo domu odkup električne energije po nižji ceni, investitorju pa možnost naložbe v sončno elektrarno in prihodke od prodaje proizvedene električne energije.

250 kWp sončna elektrarna na Domu starejših občanov Lenart bo proizvedla približno 260 MWh letno in bo pokrila tretjino potreb doma po električni energiji. Ker je sončna elektrarna priključena na platformo SunContract, lahko tudi preostanek energije prek platforme kupujejo neposredno od proizvajalcev po nižji ceni, kot jo ponujajo tradicionalni ponudniki. Tako bo njihovo obratovanje dodatno stroškovno optimizirano, porabljena energija pa bo temeljila predvsem na obnovljivih virih.  

Energija iz obnovljivih virov in nižji izdatki za elektriko

Sončna elektrarna na Domu starejših občanov Lenart je tudi znak odgovornega odnosa do okolja. »Stroškovna učinkovitost našega doma za starejše občane je za nas izjemno pomembna, saj naši oskrbovanci potrebujejo številne, kakovostne storitve, zato moramo poskrbeti za stroškovno optimizacijo na nivoju delovanja doma kot celote, da jim to lahko zagotovimo. Odločitev za postavitev sončne elektrarne na strehi doma je korak v želeno smer,« je ob tej priložnosti povedal Zlatko Gričnik, direktor Doma starejših občanov Lenart in dodal: »Načrtujemo do 5 odstotkov nižje stroške za električno energijo. Z vključitvijo na platformo SunContract pa, poleg možnosti ugodnejšega nakupa preostalih dveh tretjin električne energije, dodatno pridobivamo celovit vpogled v proizvodnjo in porabo električne energije. Predvsem slednje nam bo v pomoč pri odgovornejši porabi in detekciji morebitnih nepotrebnih porabnikov energije v domu.«  

Naložba v sončno elektrarno je donosna za oba partnerja

Postavitev sončne elektrarne na strehi Doma v Lenartu je dobra naložba tudi za investitorja, saj ima na ta način zagotovljenega odjemalca električne energije po v naprej dogovorjeni ceni ter obenem možnost prodaje viškov proizvedene elektrike na platformi SunContract. »Prepričan sem, da je primer sončne elektrarne na Domu starejših občanov Lenartodličen zgled partnerstva in spodbuda tudi drugim podjetjem, da razmislijo o namestitvi sončne elektrarne na njihovih objektih, o sodelovanju s SunContract partnerji, saj si brez vstopne investicije zagotovijo energijo iz obnovljivih virov in optimizirajo stroškovno poslovanje na račun dolgoročno nižjih stroškov za električno energijo. Dejstvo je, da z višanjem življenjskega standarda in povečevanjem števila prebivalstva potrebe po električni energiji naraščajo, kar se pričakuje tudi v prihodnje, posledično pa bo naraščala tudi cena elektrike,” je izpostavil Jernej Škoflek, tehnični direktor podjetja SONCE energija in dodal: »Glede na to, da namestitev sončne elektrarne prinaša številne prednosti, hkrati pa ne posega v prostor in ob tem ne zmanjšuje funkcionalnosti objekta, dokazuje stroškovno upravičenost takšne naložbe.«   

Priklop sončne elektrarne na platformo SunContract prinaša še dodatne ugodnosti 

Ključne prednosti platforme za uporabnike so možnost neposrednega dogovora za ceno elektrike med proizvajalci in porabniki, transparentnost, ki jo prinaša tehnologija bveriženja blokov, konkretni prihranki pri stroških električne energije in dejstvo, da se na platformi trguje z energijo iz obnovljivih virov: “Veseli smo, da je vodstvo Doma starejših občanov prepoznalo potencial SunContract platforme in sodelovanja s SunContract investitorji pri namestitvi sončne elektrarne na njihovem objektu. Dom starejših občanov že od 1. januarja 2019 kupuje elektriko na platformi SunContract, od danes pa na platformi kupuje tudi elektriko iz sončne elektrarne nameščene na njihovem objektu. S priključitvijo na SunContract tako že posluje z nižjimi stroški za električno energijo in izkorišča prednosti, ki jih prinašajo globalne storitve, ki jih ponujamo na sami platformi.« je ob tej priložnosti poudaril Gregor Novak direktor in soustanovitelj platforme SunContract

Naročite brezplačano svetovanje SunContract strokovnjakov

Razmišljate o namestitvi sončne elektrane na vašo streho? Oddajte povpraševanje za nasvet in rešitev po vaši meri.

oval-bottom logo telegram