SunContract: Pregled poslovnega leta 2020

Leto 2020 je bilo polno sprememb in izzivov ne samo za sektor obnovljivih virov energije, ampak tudi za ves svet. Pandemija je prizadela različne panoge in tudi sektorju obnovljivih virov energije ni bilo prizanešeno. A kljub napovedim, da naj bi se poraba električne energije tekom leta 2020 zmanjšala za 3,9 %, je SunContract postal močnejši kot kdaj koli prej. V letu 2020 smo dosegli rekordno prodajo in prihodke od prodaje električne energije in energetsko trajnostnih produktov.

Prodaja: Elektrika in ostali energetsko trajnostni produkti

Prodaja električne energije v letu 2020 je znašala približno 2 milijona EUR (2,5 milijona USD), kar je skoraj 50 % več kot leto prej. Število strank se je povečalo za okoli 40 %. Sem spadajo proizvajalci elektrike iz obnovljivih virov, odjemalci energije (industrijski / komercialni odjemalci in gospodinjstva) ter potrošniki. Podpisane pogodbe s proizvajalci so se skoraj potrojile in znašajo za približno 30 GWh proizvedene obnovljive energije (sončno in hidro energija, soproizvodnja). Zabeležili smo tudi dvakratno povečanje števila lastnikov samooskrbnih elektrarn, ki so ustvarili in prenesli svoje presežke.

Velik poudarek namenjamo samooskrbi z električno energijo, zato z veseljem sporočamo, da smo zabeležili 100-odstotno povečanje prodaje samooskrbnih sončnih elektrarn.

Rast prodaje pa se nadaljuje tudi v letu 2021, kjer smo v prvem četrtletju na vseh področjih zabeležili prihodke v višini 2,7 milijona EUR.

Prejeta nepovratna sredstva

SunContract je skupaj s svojim konzorcijem partnerjev prejel skoraj 7 milijonov USD za različne raziskovalne in razvojne projekte. Od teh sta najpomembnejša dva projekta – Betai Project in Bright Project.

Razvoj platforme

Danes ima SunContract platforma 7.000+ uporabnikov, vključno s proizvajalci energije, lastniki samooskrbnih elektrarn in odjemalci elektrike, od majhnih gospodinjstev do komercialnih objektov in industrijskih odjemalcev. Znaten znesek svojih prihodkov smo vložili v raziskave in razvoj za uvedbo novih storitev in funkcionalnosti.

Septembra 2020 smo nadgradili obstoječi sistem izdajanja računov, da bi povečali preglednost in zagotovili poglobljen vpogled. Konec leta smo lansirali novo, bolj intuitivno in uporabniku prijazno spletno stran.

Vrednost žetona SNC se je leta 2020 povečala iz 0,017 na 0,049 USD, kar kaže na 2,8-kratno povečanje vrednosti.

Vabljeni k branju celovitejšega pregleda, ki je na voljo v angleškem jeziku tukaj.

oval-bottom logo telegram