SunContractu s partnerji odobrenih 4,6 milijonov evrov nepovratnih EU sredstev

Z največjim veseljem vas obveščamo, da je bil SunContract s podjetjem SONCE energija in konzorcijem ostalih partnerjev izbran za raziskovalno-razvojni projekt podprt z nepovratnimi sredstvi EU v višini 4.659.682 EUR (5 milijonov USD). Namen projekta je raziskati, kako lahko blockchain tehnološka orodja, skupaj z znanstvenimi pristopi in oblikovanjem večvrednostne storitve, uporabimo za širitev prilagajanja odjema (eng. Demand Response), s povečanim sodelovanjem odjemalcev na ravni skupnosti.

Kaj točno imamo v mislih s prilagajanjem odjema in zakaj ga želimo pospešiti?

Prilagajanje odjema v svoji najbolj tradicionalni obliki spremeni energetske uporabnike v t.i. virtualne elektrarne, s prilagoditvijo njihove porabe energije v določenem časovnem obdobju, da razbremenijo električno omrežje. Namesto, da vklopimo drug vir energije, kot je elektrarna, lahko s prilagajanjem odjema izključimo povpraševanje po električni energiji in s tem zanikamo potrebo po dodatni oskrbi. S pomočjo tega mehanizma, energetski uporabniki pripomorejo k stabilnosti električnega omrežja in za to dobijo nadomestilo, so dejansko plačani za NEuporabo električne energije za določen, običajno kratek čas (od nekaj minut do nekaj ur). S tem se izognemo potrebi po nakupu najdražje elektrike (v času največjega povpraševanja) iz veleprodajnega trga ali vklopu druge drage elektrarne na fosilna goriva.

V preteklosti je bilo prilagajanje odjema ključno za preprečevanje izpadov električne energije, danes pa se vedno bolj uporablja za odpravo kratkoročnih neravnovesij v omrežju ali kot odziv na signale v gospodarstvu. Na primer, če odjem prilagodimo vremenskim spremembam, ki omogočajo delovanje vetrnih ali sončnih elektrarn, nam to omogoča čistejše, cenejše in prožnejše omrežje. Porabniki energije se s pomočjo tehnologije prilagajanja odjema prav tako izognejo uporabi energije, kadar jih ta najbolj stane.

Horizon 2020 je program financiranja EU za raziskave in inovacij

Naš podpornik projekta, Horizon 2020, je največji program EU za raziskave in inovacije s skoraj 100 milijardami EUR financiranja – na voljo v zadnjih 7 letih (2014 do 2020). Horizon 2020 obljublja več prebojev in najnovejših odkritij, s prenosom odličnih idej iz laboratorija na trg. Prepoznan je kot ključen za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, zato ima politično podporo evropskih voditeljev in poslancev Evropskega parlamenta. Ti se strinjajo, da so raziskave naložba v našo prihodnost in jih je zato potrebno postaviti v središče načrta EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast in delovna mesta.

Vloge za nepovratna sredstva v tem programu so izjemno konkurenčne, z manj kot 5-odstotno stopnjo sprejemljivosti, saj si program prizadeva financirati le smetano najboljših evropskih raziskovalcev in projektov. To pomeni, da je bil naš projekt priznan kot tehnološko boljši od 95% ostalih prijavljenih. Zato se kot ekipa in kot partnerji, ki jim je EU odobrila neposredno financiranje – še posebej skozi program Horizon 2020, počutimo izredno ponižno in hvaležno.

Ob tej priložnosti bi se zahvalili programu Horizon 2020 za velikodušnost in njegovim ocenjevalcem, da so videli potencial naše vizije. Z omogočanjem projektov, kot je BRIGHT, ki povezuje raziskave in inovacije, nam Horizon 2020 pomaga doseči boljšo energetsko prihodnost, ki temelji na izjemni znanosti, vodenju industrije in reševanju družbenih izzivov – z odstranjevanjem ovir za inovacije in s tem lažje povezovanje javnega in zasebnega sektorja pri skupnem prizadevanju zagotavljanja inovacij.  

Povzetek našega Horizon 2020 projekta, ki smo ga poimenovali »Bright*«

Naraščajoča elektrifikacija toplote in transporta v povezavi z vedno večjo uporabo obnovljivih virov energije, odkriva nove dodatne možnosti za prilagajanje odjema. Njegov potencial je bil do danes namreč zelo omejeno izkoriščen pri končnih gospodinjskih uporabnikih. Razlog za to je predvsem zaradi nezrelosti tehnologij, nejasnosti zakonodaje in izkrivljenega poslovnega okvira, ki končnim potrošnikom preprečuje, da bi zajeli ustrezno vrednost.

Za spopadanje z zgoraj navedenimi izzivi bo naš projekt izkoristil procese soustvarjanja, z namenom da posamezne potrošnike postavi v središče in jim ponudi večplastni, v skupnost osredotočen, med domensko prilagodljiv, večkratni podporni okvir prilagajanja odjema. Ta bo združeval uporabniško izkušnjo, zasnovano za motivacijo uporabnikovega vedenja, ter oblikovanje denarnih / nedenarnih spodbud.

Predlagani pristop in osnovne možnosti bodo razporejene in potrjene na 4 predstavitvenih mestih v 4 državah EU, kjer bo približno 1000 večinoma rezidenčnih potrošnikov vključenih v različne konfiguracije skupnosti.

Ker smo še v pripravljalni fazi projekta Horizon 2020, bomo več podrobnosti o tem projektu razkrili naknadno.

* v prevodu “Svetlo”.

Še ne uporabljate naše SunContract tržnice? Vabljeni k brezplačni registraciji.

oval-bottom logo telegram