S SONCEM do prihrankov – glavni razlogi za lastno sončno elektrarno

Slovenija ima zaradi svoje lege in klime velik potencial za izkoriščanje sončne energije. Ni regije, za katero bi lahko rekli, da postavitev sončne elektrarne ni mogoča.

Obnovljivi viri energije imajo vedno večjo vlogo pri zadovoljevanju potreb gospodinjstev po električni energiji. Razvoj energetike v svetu in Evropski uniji gre vedno bolj v smer razpršenih virov električne energije, samooskrbe z električno energijo in posledično razvojem pametnih omrežij.

V prid odločitvi za namestitev lastne sončne elektrarne ali toplotne črpalke govori veliko dejstev, zagotovo pa bodo na vrhu osveščenega in proaktivnega potrošnika TOP 5 razlogi:

  1. Skrb za okolje in trajnostno potrošnjo.

Z namestitvijo sončne elektrarne ali toplotne črpalke proizvajate in trošite lastno električno energijo, ki je proizvedena iz obnovljivih virov in s tem skrbite za okolje in prihodnje generacije. 

Materiali, iz katerih so narejene fotovoltaične celice se v celoti reciklirajo. reciklaža pa je po zaključku njihove življenjske dobe (minimalno 30 let). brezplačna. Cene sončnih elektrarn padajo, medtem ko se veča kvaliteta materialov in posledično izkoristek posamezne naprave. Sončna elektrarna tako postaja vedno bolj dostopna.

  1. Z lastno sončno elektrarno ste neodvisni od zvišanja cen električne energije.  

Cena električne energije na veleprodajnem trgu konstantno raste. Od 2016 do danes se je v povprečju dvignila za 20 do 30 %, na nekaterih borzah celo 40 %. Teh dvigov cen do sedaj gospodinjstva niso občutila, jih bodo pa v prihodnje. Lastna proizvodnja električne energije je edini odgovor, saj zaradi povečanega trenda uporabe električnih in hibridnih avtomobilov v prihodnosti lahko pričakujemo povečanje povpraševanja po električni energiji,  kar bo dodatno vplivalo na zvišanje cen.

  1. Postavitev sončne elektrarne za samooskrbo je lahko tudi pametna naložba.

Pri investiranju v sončno elektrarno imate možnost pridobiti nepovratna sredstva s strani Eko sklada za mikro ali male sončne elektrarne s čimer lahko znižate strošek celotne investicije tudi do 20%. Sredstva v obeh razpisih so še na voljo. Podjetje SONCE energija vam bo pomagalo pri pridobivanju sredstev iz Eko sklada.

Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let, investicija vanjo pa se vam bo povrnila v obdobju od 7 do največ 10 letih – odvisno do porabe električne energije v vašem gospodinjstvu. Iz naslova ne plačevanja računa za porabljeno električno energijo v preostalih 23 do 20 letih pa lahko veliko privarčujete.

Za naložbo v sončno elektrarno, z namenom samooskrbe se lahko odločajo tudi skupnosti ter tako znižajo stroške investicije na posamezno gospodinjstvo oz. odjemno mesto.

  1. S priključitvijo lastne sončne elektrarne na globalno platformo SunContract imate možnost prostega razpolaganja z vašimi presežki električne energije.

Na SunContract platformi lahko lastniki samooskrbnih naprav z viški električne energije prosto razpolagajo, kot nikjer drugje. Lahko jih prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih porabijo na lastnih odjemnih mestih. To je predvsem dobrodošlo, če v naslednjem letu načrtujejo povečanje porabe električne energije. Viške pa lahko prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… Komu, odločajo sami.

Naročniki sončnih elektrarn pri SONCE energija, ekskluzivnem partnerju SunContracta v Sloveniji, lahko platformo uporabljajo brezplačno.

  1. Ponujamo vam storitev na ključ.

Podjetje SONCE energija je strokoven in zanesljiv partner, z bogatimi, več kot 15-letnimi izkušnjami s področja energetike in postavitve tako velikih kot manjših  sončnih elektrarn in toplotnih črpalk. Do danes so namestili že več kot 1000 sončnih elektrarn različnih velikosti od 5kW do 1 MW. Ponujajo  vam storitev na ključ, torej od celostnega energetska svetovanja, strokovne priprave dokumentacije, pomoči pri črpanju subvencij, do montaže in vključitve v sončne elektrarne ali toplotne črpalke v sistem.

Za dodatne informacije: T: 059 07 09 09 l E: [email protected]

oval-bottom logo telegram