Bodite sam svoj gospodar s presežki elektrike iz vaše sončne elektrarne

Prosto razpolagajte z viški elektrike iz vaše samooskrbe sončne elektrarne.

V podjetju SunContract želimo, da lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn, ki so bili pripravljeni investirati v lastno proizvodnjo elektrike in s tem z lastnimi sredstvi prispevati k zelenemu prehodu Slovenije, s celotno količino proizvedene elektrike samostojno razpolagajo in tako od tega prejmejo največ. Tako vsem našim strankam s samooskrbno elektrarno, to je tistim, ki so nas izbrali za dobavitelja električne energije, omogočamo, da preko SunContract tržnice prosto razpolagajo z viški električne energije. To edinstveno storitev našim strankam omogočamo vse od leta 2018. Naš cilj je namreč podpirati trajnostne prakse in energetsko neodvisnost, zato vztrajamo pri zagotavljanju te storitve kljub izzivom in spremembam na trgu. 

Kaj v osnovi pomeni prenos viškov? Ta storitev lastnikom samooskrbnih elektrarn omogoča, da lahko s presežkom električne energije, ki ga je njihova elektrarna proizvedla v preteklem koledarskem letu in ni bila v tistem letu porabljena, prosto razpolagajo. Viške lahko prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih tako porabijo na lastnem odjemnem mestu samooskrbe. To je predvsem dobrodošlo, če v naslednjem letu načrtujejo povečanje porabe električne energije in bodo lahko s tem pokrili pričakovan primanjkljaj energije v naslednjem letu. Druga možnost pa je, da presežke prenesejo na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… ali preprosto podarijo v dobrodelne namene. Pogoj za prejem presežkov je, da je tudi drugo odjemno mesto vključeno v SunContract tržnico, to je, da za svojega dobavitelja električne energije izbere podjetje SunContract d.o.o.

Po zadnjih spremembah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je možno morebitne presežke elektrike iz samooskrbne elektrarne, po predhodnem dogovoru med lastnikom samooskrbe in dobaviteljem, tudi prodati. Iz davčnega vidika je sam postopek prodaje izredno zahteven, hkrati pa ima sam proizvajalec od tega premalo finančnega učinka. Zato se pri SunContractu za možnost odkupa proizvedenih viškov nismo odločili. Namesto tega že od leta 2018 ponujamo boljšo možnost prenosa viškov, od katerega tako proizvajalec kot prejemnik viškov dobita največ.

Kako lahko prenesete presežke na SunContract platformi?

Informacijo o proizvedenih presežkih električne energije stranke prejmejo ob letnih obračunih, ko so znani uradni podatki proizvedene in porabljene elektrike samooskrbnih naprav – predvidoma konec januarja. Takrat je podatek o proizvedenih presežkih objavljen tudi na platformi pod rubriko “Elektrika”, zavihek “Pogodbe” in je tako že na voljo za prenos. 

Lastniki samooskrbnih elektrarn lahko svoje viške električne energije prenašate kadarkoli med letom. Viške prenašate na druga odjemna mesta z vnosom elektronskega naslova uporabnika na platformi, ki je lastnik odjemnih mest. Viške lahko prenesete tudi na lastna odjemna mesta z uporabo svojega elektronskega naslova uporabnika platforme. To velja tudi za uporabo viškov na odjemnem mestu samooskrbe.

Tudi, če imate namen viške porabiti na merilnem mestu samooskrbe, ki je viške proizvedel, morate za uporabo viškov le-te “aktivirati” tako, da izvedete prenos viškov z vnosom elektronskega naslova, ki ga na platformi uporabljate za svojo samooskrbo.

Pri prenosu imate na izbiro dva načina: 

  • Prenos viškov električne energije v kWh
  • Prenos viškov električne energije v deležih (%)

Odločitev, za kateri način se boste odločili, je prepuščeno vam samim. Kaj točno posamezni način omogoča pa je razloženo v nadaljevanju.  Prenos viškov električne energije v kWh 

Odjemalec s samooskrbno napravo lahko viške električne energije prenese na drugega SunContract odjemalca tako, da vpiše elektronski naslov prejemnika viškov in določi količino kWh, ki jih želi prenesti. Viške električne energije lahko prerazporeja čez celo leto. Imetnik viškov lahko izvede enkratni prenos ali pa sproti prenaša razpoložljivo količino viškov. Ta način omogoča, da v primeru, če se katero merilno mesto priključi v bilančno skupino tekom leta (npr. ga odjemalec s samooskrbo povabi kasneje), lahko tudi to merilno mesto prejme viške. Odjemalec s samooskrbno napravo bo tako na svojem SunContract računu imel pregled nad tem, koliko kWh viškov je že prenesel in na kateri elektronski naslov prejemnika ter koliko kWh je še na voljo za prenos.

Za prenos viškov v kWh mora odjemalec pod naslovom Prenos viškov električne energije (v spustnem meniju desno) izbrati “Prenos v kWh”, kot je razvidno iz slike spodaj. 

S klikom na gumb “Prenesi” se prikaže posebno okno, kamor vpišete elektronski naslov prejemnika in količino, ki mu jo želite prenesti. 

Prikaz prenosa viškov v kW na drugo osebo

Po opravljenem postopku prenosa viškov, mora prejemnik prejete viške obvezno potrditi na platformi, da je proces prenosa viškov uspešno zaključen! Kako to storiti, si lahko ogledate nižje v blogu.

Prikaz prenosa viškov v kWh samemu sebi

Prenos viškov električne energije po deležih (%)

Pri izbiri prenosa viškov po deležih se odjemalec s samooskrbno napravo odloči, kakšen delež (odstotek – %) viškov bo prenesel na drugega odjemalca in/ali kakšen delež bo ostal še na voljo za kasnejše prenose. Po potrditvi prenosa s strani prejemnikov se izvrši prenos vseh razpoložljivih viškov, ki so nato na voljo za porabo.  Pravilo za prenos viškov po deležih lahko pustite aktivno tudi za prenose v prihodnjih koledarskih letih. Morebitni bodoči viški se bodo tako razporedili po ključu, ki bo aktiven v času prenosa viškov vse do preklica. 

Za prenos viškov v deležih mora odjemalec pri Prenosu viškov električne energije (v spustnem meniju desno) izbrati “Prenos po deležih (%)” kot je razvidno iz slike spodaj. 

S klikom na gumb “Dodaj nov prenos po deležih” se prikaže posebno okno, kamor vpišete elektronski naslov prejemnika in delež viškov, ki mu jih želite prenesti.  

Prikaz prenosa viškov po deležih na drugo osebo

Po opravljenem postopku prenosa viškov, mora prejemnik prejete viške obvezno potrditi na platformi, da je proces prenosa viškov uspešno zaključen! Kako to storiti, si lahko ogledate nižje v blogu. S tem ko prenos potrdijo vsi prejemniki, je pravilo avtomatsko aktivno tudi za vse prihodnje prenose, vse dokler ga ne prekličete.

Prikaz prenosa viškov v deležih samemu sebi

V videu je prikazan prenos 100% deleža viškov samemu sebi. Zaključi se tudi s potrditvijo prejema viškov po opravljenem prenosu. Na tak način ostane pravilo aktivno za vse naslednje prenose.

Pri izbranem prenosu viškov po deležih (%) imate ob aktivnem pravilu ob vsakem prihodnjem ustvarjanju viškov ob letnem obračunu samooskrbe viške avtomatsko prenesene po ključu vašega aktivnega pravila. Z aktivnim pravilom vam ni potrebno skrbeti za prenose viškov v prihodnjih letih, saj so preneseni avtomatsko. Lahko pa to pravilo kadarkoli prekličete.

Pregled in potrditev prenosa viškov s strani prejemnika

Prejemnik viške, ki so mu bili preneseni v porabo, vidi pod razdelkom “Elektrika”, na zavihku “Pogodbe”. 

Prejemnik ima možnost, da prejem ponujenih viškov “Potrdi” ali “Zavrne”. V primeru potrditve se mu pokaže novo pojavno okno, kjer se mu izpišejo pogoji uporabe prejetih viškov. S klikom na gumb “Potrdi” pa se mu ponujeni viški prenesejo v uporabo  in se bodo upoštevali pri naslednjih izdanih računih za elektriko. V kolikor se s pogoji uporabe uporabnik ne strinja, lahko prevzem viškov še vedno zavrne s klikom na gumb “NE”. 

Prikaz potrditve prejetih viškov

Kako lahko prejmete viške na SunContract platformi?

Da lahko nekdo prejme viške mora biti prav tako vključen na SunContract tržnico. To pomeni, da mora za dobavitelja električne energije izbrati SunContract d.o.o. 

Menjava dobavitelja je enostavna in jo lahko opravite kar preko spleta. Brezplačno se registrirate na SunContract platformo in pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo za menjavo uredijo pri dobavitelju.

Z menjavo dobavitelja sprejmete osnovno pogodbeno ceno elektrike, ki pa niti ni toliko pomembna, saj boste del porabe pokrili z viški. Razliko med prejetimi viški in dejansko porabo pa lahko kasneje pokrijete tudi z nakupom elektrike neposredno od drugih lokalnih proizvajalcev, s čimer si prav tako lahko zagotovite nižjo ceno elektrike, ki prihaja izključno iz obnovljivih virov. Viške lahko prav tako prejmejo merilna mesta s samooskrbno elektrarno, medtem ko na tržnici ne morejo sklepati dogovorov. 

Preverite trenutno aktualne pakete električne energije

POMEMBNO! V primeru, da viške v imenu stranke prenese dobavitelj, se prenos zaračuna po veljavnem ceniku dodatnih storitev objavljenem na spletni strani dobavitelja. V primeru, da stranka sama opravi prenos viškov na platformi je le-ta brezplačen. Prejemnik viškov mora še vedno poravnati stroške zakonsko določenih postavk kot so omrežnina, prispevki, trošarina in DDV.

Ponovni prenos že prenesenih viškov, ki so uporabniku na voljo za porabo na prihodnjih računih za električno energijo, uporabniku ni omogočen. Prenos že prenesenih viškov lahko za vas opravi ekipa SunContract po takrat veljavnem ceniku za prenos viškov. V primeru, da želite naročiti prenos, nam sporočite kdo prenaša svoje viške, komu so namenjeni in količino kWh za prenos ter, da sta oba udeležena uporabnika (ali zgolj en sam, če gre za prenos samemu sebi) seznanjena s splošnimi pogoji. Pisno naročilo prenosa viškov pošljite na elektronski naslov [email protected].

Kaj pa v primeru, da je bila poraba višja od proizvodnje?

Če bi uporabnik porabil več kot proizvedel, bo moral razliko, v kolikor v tem letu ni plačeval mesečne akontacije, plačati v celoti. Po predvidevanjih je poraba elektrike posameznega gospodinjstva vsako leto podobna. V primeru, da ima uporabnik v določenem letu višjo porabo in mora elektriko dodatno plačati, se za uporabnika avtomatsko izračuna 12 enakovrednih obrokov, ki jih bo v naslednjem letu plačeval kot mesečno akontacijo. Konec leta se naredi poračun akontacij in dejanske porabe. Če je plačilo akontacij višje od dejanske porabe, to razliko uporabniku vrnemo. V kolikor je bila poraba višja od obračunanih akontacij, pa to razliko doplača.

Uporabniki lahko za plačilo izberejo SNC žetone ali evre. V kateri valuti bodo plačevali, si lahko nastavijo sami. Kako lahko nastavijo način plačila je obrazloženo tukaj.

Bi želeli v prihodnje tudi vi prenašati svoje viške proizvedene energije?

Da boste lahko viške prenesli v naslednjem koledarskem letu morate za dobavitelja električne energije izbrati SunContract d.o.o. To lahko uredite enostavno. Za menjavo se najprej brezplačno registrirajte na SunContract platformo, kjer pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo uredimo mi. Najbolje je menjavo dobavitelja storiti nekje ob polovici leta ali pa konec koledarskega leta, saj se ob menjavi dobavitelja naredi obračun samooskrbe, kjer boste svoje morebitne viške trenutnemu dobavitelju predali brezplačno.

Cene elektrike v primeru SAMOOSKRBE so objavljene na naši spletni strani.

Še razmišljate o lastni sončni elektrarni in iščete pravega ponudnika? 

Postavitev sončne elektrarne je zagotovo smotrna investicija za prihodnost. Še posebej, če za elektriko že sedaj plačujete 100 EUR ali več na mesec oziroma načrtujete povišano porabo elektrike v prihodnosti (električni avtomobil, toplotna črpalka … ), saj si tako lahko znatno znižate strošek za električno energijo. Sonce pa je obnovljivi vir, ki ga je povsod v Sloveniji dovolj.

SONCE energija, ekskluzivni partner SunContract tržnice, ima pri postavitvi sončnih elektrarn na ključ že večletne izkušnje in za sabo že več kot 3000 uspešno zaključenih projektov.  Vsem naročnikom sončnih elektrarn pa omogočajo brezplačno uporabo SunContract platforme za prenos viškov.

oval-bottom logo telegram