Bodite sam svoj gospodar s presežki elektrike iz vaše sončne elektrarne

Prosto razpolagajte z viški elektrike iz vaše samooskrbe sončne elektrarne.

V podjetju SunContract želimo, da lastniki samooskrbnih sončnih elektrarn, ki so bili pripravljeni investirati v lastno proizvodnjo elektrike in s tem dodatno pozitivno vplivati na okolje, dobijo od tega največ. Zato jim že tretje leto zapored omogočamo, da preko SunContract tržnice prosto razpolagajo z viški električne energije. Lahko jih prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih porabijo na lastnih odjemnih mestih. To je predvsem dobrodošlo, če v naslednjem letu načrtujejo povečanje porabe električne energije. Presežke pa lahko prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… ali preprosto podarijo v dobrodelne namene. Pogoj za prejem presežkov je, da je tudi drugo odjemno mesto vključeno v SunContract tržnico ter za svojega dobavitelja električne energije izbere podjetje SONCE energija, ekskluzivnega partnerja SunContract v Sloveniji.

Po zadnjih spremembah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je možno morebitne presežke elektrike iz samooskrbne elektrarne, po predhodnem dogovoru med lastnikom samooskrbe in dobaviteljem, tudi prodati. Iz davčnega vidika je sam postopek prodaje izredno zahteven, hkrati pa ima sam proizvajalec od tega premalo finančnega učinka. Zato se pri SunContractu za možnost odkupa proizvedenih viškov nismo odločili. Namesto tega že tretjo leto ponujamo boljšo možnost prenosa viškov, od katerega tako proizvajalec kot prejemnik viškov dobita največ.

Kako lahko prenesete presežke na SunContract platformi?

Informacijo o proizvedenih presežkih električne energije stranke prejmejo ob letnih obračunih, ko so znani uradni podatki proizvedene in porabljene elektrike samooskrbnih naprav – predvidoma konec januarja. Takrat je podatek o proizvedenih presežkih objavljen tudi na platformi pod rubriko “Elektrika”, zavihek “Pogodbe” in tako na voljo za prenos. 

Lastniki samooskrbnih elektrarn lahko svoje presežke električne energije prenašate kadarkoli med letom. Presežke prenašate na druga odjemna mesta, pa tudi ko te želite prenesti na lastna merilna mesta, ki so povezana z istim elektronskim naslovom. Torej tudi za uporabo na odjemnem mestu samooskrbe.

Pri prenosu imate na izbiro dva načina: 

  • Prenos viškov električne energije v kWh
  • Prenos viškov električne energije v deležih (%)

Odločitev, za kateri način se boste odločili, je prepuščeno vam samim. Kaj točno posamezni način omogoča pa je razloženo v nadaljevanju.  Prenos viškov električne energije v kWh 

Odjemalec s samooskrbno napravo lahko viške električne energije prenese na drugega SunContract odjemalca tako, da vpiše elektronski naslov prejemnika viškov in določi količino kWh, ki jih želi prenesti. Viške električne energije lahko prerazporeja čez celo leto. Lahko izvede enkratni prenos ali pa sproti prenaša razpoložljivo količino viškov. Odjemalec s samooskrbno napravo bo tako na svojem Suncontract računu imel pregled nad tem, koliko kWh viškov je že prenesel in na katero odjemno mesto ter koliko kWh je še na voljo za prenos. Ta način omogoča, da v primeru, če se katero merilno mesto v bilančno skupino priključi čez leto (npr. ga odjemalec s samooskrbo povabi kasneje), lahko tudi to prejme viške. V kolikor odjemalcu s samooskrbo ob koncu leta ostanejo še nepreneseni viški, bodo le-ti kasneje na voljo za lastno porabo. 

Za prenos viškov v kWh mora odjemalec pod naslovom Prenos presežkov električne energije (v zavihku desno) izbrati “prenos v kWh”, kot je razvidno iz slike spodaj. 

S klikom na gumb “Prenesi” se prikaže posebno okno, kamor vpišete elektronski naslov prejemnika in količino, ki mu jo želite prenesti. 

Prenos viškov električne energije po deležih (%)


Pri izbiri prenosa viškov po deležih se odjemalec s samooskrbno napravo odloči, kakšen delež (odstotek – %) viškov bo prenesel na drugega odjemalca in/ali kakšen delež bo obdržal na svojem merilnem mestu. Po potrditvi prenosa s strani prejemnikov se izvrši prenos vseh razpoložljivih viškov, ki so nato na voljo za porabo.  Pravilo za prenos viškov po deležih lahko pustite aktivno tudi za prenose v prihodnjih koledarskih letih. Morebitni bodoči viški se bodo tako razporedili po ključu, ki bo aktiven v času prenosa viškov vse do preklica. 

Za prenos viškov v deležih mora odjemalec pri Prenosu presežkov električne energije (v zavihku desno) izbrati “prenos po deležih (%)” kot je razvidno iz slike spodaj. 

Kako lahko prejmete viške na SunContract platformi?

Da lahko nekdo prejme viške mora biti prav tako vključen na SunContract tržnico. To pomeni, da mora za dobavitelja električne energije izbrati SONCE energija d.o.o., ekskluzivnega partnerja SunContract tržnice v Sloveniji. 

Menjava dobavitelja je enostavna in jo lahko opravite kar preko spleta. Brezplačno se registrirate na SunContract platformo in pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo za menjavo uredijo pri dobavitelju.

Z menjavo dobavitelja sprejmete osnovno pogodbeno ceno elektrike, ki pa niti ni toliko pomembna, saj boste del porabe pokrili z viški. Razliko med prejetimi viški in dejansko porabo pa lahko kasneje pokrijete tudi z nakupom elektrike neposredno od drugih lokalnih proizvajalcev, s čimer si prav tako lahko zagotovite nižjo ceno elektrike, ki prihaja izključno iz obnovljivih virov. Viške lahko prav tako prejmejo merilna mesta s samooskrbno elektrarno, medtem ko na tržnici ne morejo sklepati dogovorov. 

Preverite trenutno aktualne pakete električne energije

POMEMBNO! Prejemnik viškov je oproščen plačila stroška prenosa ter stroška porabljene električne energije v količini prenesenih viškov. Medtem ko mora prejemnik viškov še vedno poravnati stroške zakonsko določenih postavk kot so omrežnina, prispevki, trošarina in DDV. Odjemalec morata ostati v bilančni skupini do konca koledarskega leta, v katerem je prejel viške. 

Pregled in potrditev prenosa viškov s strani prejemnika

Prejemnik viške, ki so mu bili preneseni v porabo, vidi pod razdelkom “Elektrika”, na zavihku “Pogodbe”. 

Prejemnik ima možnost, da prejem ponujenih viškov “Potrdi” ali “Zavrne”. V primeru potrditve se mu pokaže novo pojavno okno, kjer se mu izpišejo pogoji uporabe prejetih viškov. S klikom na gum “Potrdi” pa se mu ponujeni viški prenesejo v porabo. V kolikor se z njimi ne strinja, lahko prevzem viškov še vedno zavrne s klikom na gum “NE”. 

Kaj pa v primeru, da je bila poraba višja od proizvodnje?

Če bi uporabnik porabil več kot proizvedel, bo moral razliko, v kolikor v tem letu ni plačeval mesečne akontacije, plačati v celoti. Po predvidevanjih je poraba elektrike posameznega gospodinjstva vsako leto podobna. Zato v primeru, da mora uporabnik v določenem letu zaradi višje porabe elektriko dodatno doplačati, za naslednje leto ta isti znesek razdelimo na 12 enakovrednih obrokov, ki jih nato plačuje v naslednjih mesecih kot omenjeno akontacijo. Konec leta se naredi poračun akontacij in dejanske porabe. Če je plačilo akontacij višje od dejanske porabe, to razliko uporabniku vrnemo. V kolikor je bila poraba višja od obračunanih akontacij, pa to razliko doplača.

Uporabniki lahko za plačilo izberejo SNC žetone ali evre. V kateri valuti bodo plačevali, si lahko nastavijo sami. Kako lahko nastavijo način plačila je obrazloženo tukaj.

Bi želeli v prihodnje tudi vi prenašati svoje viške proizvedene energije?

Da boste lahko viške prenesli v naslednjem koledarskem letu morate za dobavitelja električne energije izbrati SONCE energija, ekskluzivnega partnerja SunContract platforme. To lahko uredite enostavno. Za menjavo se najprej brezplačno registrirajte na SunContract platformo, kjer pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo uredimo mi. Najbolje je to storiti v polovici leta (do 5. junija) ali pa konec koledarskega leta (do 5. decembra).

Cene elektrike v primeru SAMOOSKRBE so objavljene na spletni strani SONCE energija.

Še razmišljate o lastni sončni elektrarni in iščete pravega ponudnika? 

Postavitev sončne elektrarne je zagotovo smotrna investicija za prihodnost. Še posebej, če za elektriko že sedaj plačujete 100 EUR ali več na mesec oziroma načrtujete povišano porabo elektrike v prihodnosti (električni avtomobil, toplotna črpalka … ), saj si tako lahko znatno znižate strošek za električno energijo. Sonce pa je obnovljivi vir, ki ga je povsod v Sloveniji dovolj.

SONCE energija, ekskluzivni partner SunContract tržnice, ima pri postavitvi sončnih elektrarn na ključ že večletne izkušnje in za sabo že več kot 1500 uspešno zaključenih projektov.  Vsem naročnikom sončnih elektrarn pa omogočajo brezplačno uporabo SunContract platforme za prenos viškov.

oval-bottom logo telegram