Prosto razpolagajte z viški proizvedenimi z vašo sončno elektrarno

Samooskrbne sončne elektrarne, ki so namenjene za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji, so pomemben del energetskega trga, saj razbremenjujejo omrežje, ki je vedno bolj obremenjeno. Hkrati pa že danes predstavljajo pomemben delež obnovljivih virov.

Pri sistemu samooskrbe proizvajalec (lastnik sončne elektrarne) daje električno energijo v omrežje, ko jo proizvede več kot jo porabi (v obdobju z močnejšim soncem), in jo iz omrežja jemlje nazaj takrat, ko je proizvodnja nižja od uporabe (v obdobjih z manj sonca). Konec vsakega leta se nato naredi obračun, koliko elektrike je bilo proizvedene in koliko dejansko porabljene. V primeru, da je bilo proizvedene manj elektrike, mora lastnik elektrarne le-to doplačati. V kolikor pa je bila proizvodnja višja od porabe, mora te viške pustiti dobavitelju.  

Pri SunContractu želimo, da lastniki sončnih elektrarn, ki so bili pripravljeni investirati v lastno proizvodnjo elektrike in s tem dodatno pozitivno vplivati na okolje, dobijo od tega največ. To pa je tudi, da lahko s svojimi viški v prosto razpolagajo. 

Uporabnik platforme SunContract mora v skladu z uredbo o samooskrbi presežke sicer še vedno pustiti dobavitelju, v tem primeru podjetju Sonce energija. Vendar mu ta v naslednjem koledarskem letu presežek vrne. Viške lahko prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih porabijo na istem odjemnem mestu. To je predvsem dobrodošlo, če v naslednjem letu njihova elektrarna zaradi večje porabe ne zagotovi dovolj energije. Viške pa lahko prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… ali ga preprosto podarijo v dobrodelne namene. Pogoj za to je samo, da je to odjemno mesto vključeno, ali se vključi, v SunContract tržnico.

Kako lahko prenesete viške na SunContract platformi?

Informacija o morebitnih proizvedenih viških je na voljo predvidoma od februarja dalje, ko so znani uradni podatki proizvedene in porabljene elektrike na NET meeteringu. Uporabniki platforme jo takrat vidijo pod poglavjem “Elektrika”, zavihek “Pogodbe”. Podatki so prikazani kot je razvidno na sliki spodaj.

Viške lahko na drugo merilno mesto prenesejo do konca marca, postopek pa je čisto enostaven. S klikom na gumb “Prenesi”, ki se nahaja desno od podatka o količini viškov, se uporabniku prikaže novo okence v katerega vnese elektronski naslov prejemnika kateremu želi podeliti viške (prijatelj, sorodnik, dobrodelna organizacija…) ter količino, ki jo želijo na to merilno mesto prenesti. Pogoj za prenos viškov na drugo merilno mesto je, kot že zapisano, da je to vključeno ali se vključi v SunContract tržnico.

V primeru, da želi viške uporabiti na istem merilnem mestu, enostavno klikne na gumb “Uporabi zase”, ki se nahaja desno od vnosa za elektronski naslov.

S klikom na puščico, ki se nahaja desno od gumba “Prenesi” si lahko ogledajo tudi celotno zgodovino prenosov, ki so jih že opravili. Tukaj je vidno, komu so prenesli viške, ter količina prenesenih viškov.

V kolikor uporabnik do konca marca ne stori ničesar s temi viški, se ti avtomatsko prenesejo v novo koledarsko leto za obstoječe merilno mesto. V nobenem primeru tržnica SunContract teh viškov ne bo vzela. 

Uporabniki, ki imajo več števcev na istem računu prav tako ne rabijo storiti ničesar. Viški bodo enakovredno porazdeljeni za porabo na vseh števcih na tem računu.

Kaj pa v primeru, da je bila poraba višja od proizvodnje?

V kolikor bi uporabnik v tekočem letu porabili več kot proizvedel bo moral, kot drugje, to razliko, v kolikor v tem letu ni plačeval mesečne akontacije, plačati v celoti. Po predvidevanjih je poraba elektrike posameznega gospodinjstva vsako leto bolj kot ne ista. Zato v primeru, da mora uporabnik v določenem letu, zaradi višje porabe elektriko dodatno doplačati, za naslednje leto ta isti znesek razdelimo na 12 enakovrednih obrokov, ki jih nato plačuje v naslednjih mesecih kot omenjena akontacija. Konec leta se naredi poračun akontaciji in dejanske porabe. Če je plačilo akontacij višje od dejanske porabe, to razliko uporabniku vrnemo. V kolikor je bila poraba višja od obračunanih akontacij pa to razliko doplača.

Uporabniki lahko za plačilo izberejo SNC žetone ali evre. V kateri valuti bodo plačevali si lahko nastavijo sami. Kako lahko nastavijo način plačila je obrazloženo tukaj.

V kolikor je poraba veliko višja od proizvodnje in se to skozi leta ponavlja je smiselno tudi razmisliti o možnostih razširitve sončne elektrarne. V tem primeru svetujemo, da se uporabnik naroči na brezplačno individualno svetovanje s strokovnjaki SONCE energija. 

Bi želeli v prihodnje tudi vi prenašati svoje viške proizvedene energije?

Da boste lahko viške prenesli v naslednjem koledarskem letu morate za dobavitelja električne energije izbrati SONCE energija, ekskluzivnega partnerja SunContract platforme. To lahko uredite enostavno. Za menjavo se najprej brezplačno registrirajte na SunContract platformo, kjer pod zavihkom “Elektrika” izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja. Vse ostalo uredimo mi. Najbolje je to storiti v polovici leta (do 10. junija) ali pa konec koledarskega leta (do 10. decembra).

Cene elektrike v primeru SAMOOSKRBE so objavljene na spletni strani SONCE energija.

Še nimate lastne sončne elektrarne pa resno razmišljate o njej?

Postavitev sončne elektrarne je zagotovo smotrna investicija za prihodnost. Še posebej, če za elektriko že sedaj plačujete 100 EUR ali več na mesec, saj si tako lahko znatno znižate strošek za električno energijo. Sonce pa je obnovljivi vir, ki ga je povsod v Sloveniji dovolj. S postavitvijo boste tako postali neodvisni od gibanja cen na trgu, hkrati pa boste z uporabo obnovljivega vira elektrike dodatno prispevali k čistejšemu okolju in trajnostnemu razvoju. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da lahko že s postavitvijo sončne elektrarne z močjo enega kilovata zmanjšamo emisije CO2 za približno pol tone. 

SONCE energija, ekskluzivni partner SunContract tržnice, ima pri postavitvi sončnih elektrarn na ključ že večletne izkušnje in za sabo že več sto uspešno zaključenih projektov. Prav tako pa vam v času od naročila do končne priključitve dodatno ponujajo odkup elektrike po res ugodnih cenah. 

Spremljajte nas preko naših družbenih kanalov

New call-to-action
New call-to-action
oval-bottom logo telegram