Pri SunContractu vložili ustavno presojo Pravil za delovanje trga z električno energijo

Pri SunContractu smo danes na ustavno sodišče vložil zahtevo za ustavno presojo Pravil za delovanje trga z električno energijo. Prepričani namreč smo, da pravila večkrat kršijo Ustavo Republike Slovenije in da imajo retroaktivne učinke, saj posegajo v že pridobljene pravice investitorjev v samooskrbne sončne elektrarne.

Obenem pa v SunContractu opozarjamo na širše posledice takšnega ravnanja. Prepričani smo namreč, da se zaradi retroaktivnega ravnanja izgublja zaupanje v energetski sektor v Sloveniji, s tem pa je ogroženo financiranje celotnega sektorja, ogrožene so investicije v zeleni prehod, vključno z investicijo v novo Jedrsko elektrarno Krško za prihodnjih od 10 do 15 let.

Vlada je s »podporo in lobiranjem« za uveljavitev novih pravil namreč prenesla strošek letnega »net meteringa« samooskrbnih elektrarn na dobavitelje, kar pa pomeni, da bo ta strošek zaradi nevzdržnega sistema zelo kmalu na plečih državljanov. Prikrito se z višanjem cen pri nekaterih večjih dobaviteljih električne energije to že dogaja.

Ozadje dogajanja je sledeče: operater trga Borzen je letos v škodo lastnikov »starih« samooskrbnih elektrarn, teh je v Sloveniji okoli 50 tisoč, posegel v že pridobljene pravice investitorjev v »staro« samooskrbo ali »net metering«. Čeprav je bil takšen poskus spremembe pravil lani neuspešen na Agenciji za energijo, je morala januarja letos ta agencija še enkrat razpravljati o isti zadevi in dati soglasje operaterju trga z elektriko Borzenu, da uveljavi spremembo Pravil za delovanje trga z električno energijo.

Spremenjena pravila nalagajo dobaviteljem električne energije 15-minutni bilančni obračun za samooskrbne sončne elektrarne, kljub temu da imajo odjemalci letni obračun. Po tem sistemu samooskrbe se odjemalcem dobavljena električna energija obračunava po principu neto meritev (»net metering«). To pomeni, da odjemalec plača dobavitelju le morebitno pozitivno razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo, ki se poračuna na letni ravni (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja, ki je praviloma koledarsko leto. Ker pa je cena električne energije na trgu vsako uro drugačna, dobavitelji pa morajo kompenzirati odjemalcem vsako kWh ne glede na čas odjema, nastajajo neupravičeni stroški za pokrivanje »net meteringa«.

Pri SunContractu se strinjamo, da se je »net metering« spremenil z novo uredbo o samooskrbi od leta 2024 naprej za nove investicije, ne strinjamo pa se, da se spreminja pravila, ki učinkujejo tudi za že obstoječe investitorje v »net metering« od leta 2016 naprej. Za njih bi morala vlada zagotoviti sredstva, da bodo storitev »net meteringa« lahko pod istimi pogoji kot ob odločitvi za investicijo uporabljali tudi v prihodnje, torej brez dodatnih stroškov.

Odločitev o spremembi pravil je nenavadna tudi zato, ker je Agencija za energijo oziroma njen svet o isti vsebini pravil odločal decembra lani in spremembe zavrnil kot nepravične ter zahteval dodatne vsebinske podlage, ki pa jih po javno dostopnih podatkih ni dobil. Kaj se je zgodilo v tistem mesecu, da so člani sveta oziroma Agencija za energijo spremenili svoje stališče in glasovali v škodo lastnikov samooskrbnih elektrarn, ni znano. 

SunContract, Združenje slovenske fotovoltaike in nekatere druge stanovske organizacije smo v javni obravnavi vlado in ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra pravočasno opozorili na posledice, ki bi jih sprememba pravil imela za državo in energetski sektor. Odgovora od pristojnih nismo nikoli prejeli.

V SunContract smo prepričani, da je retroaktivno spreminjanje pravil za lastnike samooskrbnih sončnih elektrarn, ki so verjeli nameram vlade o spodbujanju zelenega prehoda, protiustavno. Obenem pa v SunContractu opozarjamo na širše posledice takšnega ravnanja. Prepričani smo namreč, da je zaradi takšnega retroaktivnega ravnanja ogroženo financiranje celotnega energetskega sektorja, vključno z investicijo v novo Jedrsko elektrarno Krško.

Podobno se je v preteklosti že zgodilo v Španiji in na Češkem, ko sta tamkajšnji vladi sprejeli retroaktivni ukrep in spremenili podporno shemo za investicije v obnovljive vire energije. Odziv finančnih institucij na evropski ravni je bil zavrnitev financiranja energetskih projektov, kar je razvoj energetskega sektorja ustavilo za polno desetletje. Državi sta namreč investitorjem dali signal, da vlada v energetskem sektorju ne spoštuje lastnih predpisov in danih obljub.

Zaradi opisanih posledic v Španiji in na Češkem opozarjamo, da retroaktivno spreminjanje pravil vladnih regulatorjev zmanjšuje zaupanje finančnih vlagateljev v energetski sektor, posledično v naložbe v obnovljive vire energije in tudi načrtovano jedrsko elektrarno. Mogoče in verjetne posledice takšnega ravnanja so lahko, da investitorji ne bodo mogli pridobiti dovolj potrebnih finančnih virov za načrtovane zelene in jedrske investicije ali pa bo strošek financiranja neznosno visok, kot se je to zgodilo v omenjenih državah.

Zato smo v SunContractu kot dobavitelj električne energije na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo Pravil za delovanje trga z električno energijo. Poleg pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predlagamo tudi začasno zadržanje izvajanja pravil do ustavne presoje.

oval-bottom logo telegram