Pregled leta 2022: Poslovni model SunContract zmagovalen tudi v času energetske krize

Jeseni leta 2021 smo se v energetiki soočili z izrednim skokom cen energentov. Edina dolgoročna rešitev, ki varuje posameznike, podjetja in druge uporabnike pred nihanjem cen, je vlaganje v energetsko samooskrbo. Vse več je pravnih in fizičnih oseb, ki se tega zavedajo in so se odločili poskrbeti za energetsko samooskrbo. To dokazujejo tudi številke, ki jih v podjetju SONCE energija in na platformi SunContract beležimo letos.

Slovenska vlada je v drugi polovici leta 2022 z uredbo določila regulirane cene elektrike, ki so nekajkrat nižje od cen elektrike, ki jih kupujemo na borzi. Pri tem je žal pozabila na nas, ki smo podjetje v zasebni lasti. Na to smo opozorili neposredno Vlado RS in tudi s pobudo na Ustavno sodišče RS. Po tem so se vladne odločitve le začele premikati v bolj ustavno sprejemljivo smer. Konec leta je parlament sprejel tudi zakon o regulaciji cen in podporah za velike poslovne odjemalce, kjer pa je že v zakonu predvidel, da se mora omejitev iz regulacije tudi nadomestiti iz proračunskih sredstev.

Kljub turbulentnemu obdobju v slovenski energetiki nas veseli, da to leto za SunContract in SONCE energija znova beležimo vrhunske rezultate:

  • Beležimo več kot 100 % rast prihodkov in proizvedene elektrike.
  • Količina proizvedenih viškov se je potrojila.
  • Postavili smo več kot 1.300 sončnih elektrarn s skupno močjo cca 25 MW vršne inštalirane moči.  
  • Naša ekipa se je povečala za 100 % (januar 37, december 73 zaposlenih).
  • Vpeljali smo nove načine dela in izboljšali informacijsko podporo, ki lajšata delovne procese.
  • Podjetje SONCE energija je z letom 2022 doseglo kriterije za srednje veliko družbo skladno z zakonom.

Postavljenih za 72 kontejnerjev sončnih modulov

Pri inštalaciji 1.300 sončnih elektrarn v skupni moči 25 MW smo v podjetju SONCE energija porabili 55.000 modulov, s čimer bi mesečno napolnili kar 6 ladijskih kontejnerjev. Prodali pa smo kar 1.750 sončnih elektrarn.

Pri tem se tako naše podjetje kot tudi konkurenca soočamo z zavrnitvami soglasij za postavitev elektrarn s strani elektro distribucije. V našem podjetju je bila tako priključna moč zmanjšana pri približno 10 % vseh vloženih soglasjih, čisto zavrnitev je dobilo še 20 % vloženih soglasij. Vsi skupaj si želimo zmanjševanje tega trenda zavrnitev, saj bomo sicer težko sledili evropskim ciljem za povečevanje obnovljivih virov energije.

Za prihodnje leto načrtujemo postavitev 2.000 sončnih elektrarn oz. 50 MW skupne vršne moči, kar ponovno predstavlja 100 % rast.

Na platformi SunContract že 14 samooskrbnih OVE skupnosti in 11.000 uporabnikov  

Na platformi SunContract beležimo izjemen poskok števila uporabnikov, ki že s pridom koristijo ugodnosti, ki jih omogoča. Zdaj SunContract uporablja že 11.000 uporabnikov. Prav tako je zelo poskočilo število samooskrb na platformi, konec letošnjega leta jih je že 2.300. Še bolj veseli smo, da ta hip podpiramo kar 14 samooskrbnih skupnosti.

Izjemno povečanje, za kar trikrat več kot leto prej, je količine proizvedenih viškov, s katerimi lahko naši uporabniki sami razpolagajo. V letošnjem letu je bilo proizvedenih za 5.300 MWh viškov, s katerimi lahko uporabniki samo pri nas prosto razpolagajo. Nekateri bodo viške prenesli svojim sorodnikom ali prijateljem, nekateri pa jih bodo uporabili zase prihodnje leto.

V letu 2022 je bilo na platformi za 46.100 MWh prometa (odjema in proizvodnje). V naši bilančni skupini je bilo proizvedenih 24.500 MWh elektrike.

V letu 2022 je bilo sklenjenih 14.000 P2P dogovorov med proizvajalci in odjemalci, kar je izjemno povečanje v primerjavi z leti prej.

S SunContract tržnico do P2P in posredno tudi do energetske borze

Letošnje leto smo trgu ponudili novo storitev na tržnici, kjer se poleg P2P dogovorov, ki so osnova trgovanja, preostanek nepokritih kapacitet med udeleženci, zapre na platformi po dinamični ceni, vezani na borzno ceno. Zanj se je odločila večina naših proizvajalcev, tak način določanja cene pa je prepričal tudi odjemalce. V 2023 pa prehajamo v celoti na to novo dinamično storitev energetske tržnice. Nova storitev se je pokazala kot najučinkovitejša od vseh modelov na trgu, kljub vladni regulaciji cen elektrike.

Poleg uvedbe dinamičnih cen pri odjemalcih in proizvajalcih smo letos prenovili in posodobili zavihek Monitoring za prikaz 15min meritev odjema in oddaje merilnih mest.  Omogočili smo nov prikaz simulacije doseženih cen na tržnici za različne tipe strank in prikaz borznih cen za nazaj. Izboljšali smo modele napovedi odjema in proizvodnje.

Na našo platformo smo implementirali gradnik Kriptomat in omogočili nakup SNC žetonov z evri.

Uspešni pri mednarodnih projektih

Letos smo uspešno zaključili projekt BETAi (Blockchain Energy Trading with Artificial Intelligenice – energetsko trgovanje z umetno inteligenco) v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov. Skupaj s konzorcijskimi partnerji smo povezali, nadgradili in razvili najnaprednejše digitalne tehnologije (blockchain, pametne pogodbe, umetna inteligenca) za izboljšanje procesov in storitev z visoko dodano vrednostjo na področju trgovanja, distribucije in upravljanja z energijo.

V tem letu smo tudi sodelovali pri prvem poročanju o doseženih rezultatih pri projektu Bright, ki poteka v okviru evropskega programa Obzorje (H2020). Glavni cilj projekta je spodbujanje digitalnega razvoja in blockchain tehnoloških orodij za večje sodelovanje odjemalcev na ravni skupnosti. Njegova vrednost je okrog 2 milijona evrov. V letu 2022 smo prejeli 70 % deleža sofinanciranih sredstev na razvoju.

SunContract sodeluje tudi v projektu I-NERGY, ki je prav tako H2020 program. Ta projekt si prizadeva za razvoj, razširitev in predstavitev inovativnih rešitev pri uporabi umetne inteligence v energetskem sektorju, ki mora zadovoljiti vse večje povpraševanje po obnovljivi energiji. Vso znanje bo uporabljeno v 9 pilotnih središčih (15 primerov uporabe) v 8 državah. Vrednost tega projekta je 5,5 milijona evrov.

V letošnjem letu smo bili uspešni pri izvedbi razpisa za spodbude digitalne transformacije Slovenskega podjetniškega sklada, kjer smo pridobili 100.000 evrov sredstev za digitalno transformacijo podjetja z vpeljavo pametnih sistemov in strojnega učenja. Ta znesek predstavlja 60 % vrednosti projekta digitalne preobrazbe podjetja v letošnjem letu. Vrednost digitalne transformacije podjetja SONCE energija z vpeljavo pametnih sistemov in strojnega učenja je bila več kot 187.294,19€.

Najnovejši projekt Tvoj košček sonca – Napredno upravljanje z obnovljivimi viri energijepoteka s konzorcijskim partnerjem COMCOM. Ta projekt predstavlja združitev postopkov in uporabo naprednih tehnologij z namenom preureditve sistema energetske prodaje na način, ki trenutno ni tržno dostopen in bo predstavljal revolucionarni preobrat na področju trženja energije. Storitev bo omogočala  nadgradnjo blockchain storitev obstoječih ali novih investicij v obnovljive vire energije in zagotovila bistveno večjo fleksibilnost uporabe obnovljivih virov pri končnih uporabnikih. Skupna vrednost projekta je več kot 500.000 evrov.

SunContract prodira na tuje trge

V letu 2022 smo odprli novo bilančno skupino v Estoniji. Pravkar poteka tudi proces ustanavljanja bilančne skupine na Hrvaškem. »Naslednjih 10 let bodo vlaganja v obnovljive vire  ključna za Evropo,« pravi soustanovitelj podjetja in predsednik SunContract-a Gregor Novak, ki se zaveda, da na področju blockchaina v energetiki SunContract nima konkurence, ne na slovenski in ne evropski ravni. »Naš pristop P2P blockchain storitve v energetiki izhaja iz uporabnika in njegovih potreb, kar nas dela edinstvene v primerjavi z drugimi, ki se prav tako skušajo pozicionirati na energetskem trgu, a pri tem izhajajo iz pogleda distributerja.«

Z odlično ekipo novim izzivom naproti

»Že nekaj let rastemo za 100 %, torej delamo pravo stvar, delamo jo dobro in pravilno. Pri tem je ključna odlična ekipa zagnanih, predanih in izjemno strokovno podkovanih posameznikov. Kar še posebej cenim, je dejstvo, da je vzdušje v podjetju pozitivno, da so med ljudmi dobri odnosi, da zaposleni radi pridejo v službo in se med seboj dobro razumejo,« razkriva ključ do uspeha podjetja Gregor Novak.

oval-bottom logo telegram