Poslovni model, ki znatno zniža stroške elektrike poslovnim odjemalcem

SunContract platforma še zdaleč ni namenjena samo gospodinjskim odjemalcem električne energije, temveč lahko s svojimi rešitvami znatno zmanjša stroške elektrike ter posledično celotnega poslovanja tudi poslovnim odjemalcem. Pri tem pa ne govorimo samo o odjemu električne energije od obstoječih proizvajalcev na tržnici. V sodelovanju z ekskluzivnim partnerjem v Sloveniji, SONCE energija, je odličen partner tudi pri postavitvi sončnih elektrarn v industrijske in tržne namene. S tem lahko podjetja resnično dosežejo neodvisnost od gibanja cene elektrike na trgu. Istočasno pa vplivajo na zmanjšanje svojega ogljičnega odtisa, kar posledično pomeni manjši vpliv na okolje ter povečanje ugleda podjetja, ki je trajnostno usmerjeno.

Odličen primer uporabe SunContract platforme za poslovne uporabnike, kjer pridobijo vsi deležniki (uporabnik, investitor, okolica) je Dom starejših občanov Lenart. Naj spomnimo, spomladi lansko leto se je v sodelovanju s SunContract partnerji, podjetjem SONCE energija in EGing PV, na streho Doma namestilo sončno elektrarno z močjo 250 kilovatov, s katero si je Dom Lenart želel pokriti oziroma optimizirati stroške električne energije. Istočasno pa postati vzgled skupnosti v odgovornem ravnanju z okoljem in utrjevanju medgeneracijske zavesti.

V primeru Doma starejših je breme naložbe in vzdrževanja elektrarne v celoti prevzel investitor. Z vključitvijo celotnega sistema na SunContract platformo, ki na podlagi tehnologije veriženja blokov omogoča neposreden dogovor za ceno med porabnikom in proizvajalcem, si je investitor zagotovil stalnega odjemalca električne energije (Dom starejših občanov) in možnost prodaje viškov preko platforme SunContract. Domu, ki je lastnik objekta, pa mu je z neposredno uporabo električne energije iz elektrarne omogočena cenejša dobavo energije. S tem je investicija donosna za oba partnerja.

Dom Lenart do učinkovitega prihranka 

V tem obdobju je Dom iz sončne elektrarne dobil 23 odstotkov električne energije, ki bi jo bil sicer primoran kupiti iz omrežja. Ostalih 77 odstotkov pa je kupil na SunContract platformi, na kateri se je z drugimi proizvajalci prav tako dogovoril za ugodno odkupno ceno. Pričakovanja Doma so po besedah direktorja Doma, Zlatka Gričnika, bila do 5 odstotkov nižjih stroški za električno energijo. A beleženje in izračun podatkov je s koncem leta pokazalo, da je bil prihranek v slabem letu dni (od pomladi do konca leta 2019)  7-odstotni. Če primerjamo – cena električne energije za podjetja s podobnim profilom je na trgu trenutno 63€/MWh. V primeru, da bi Dom kupil vso potrebno energijo pri zunanjem dobavitelju po trenutni ceni na trgu, bi zanjo moral odšteti več. Z nakupom elektrike neposredno od proizvajalcev na SunContract tržnici pa je zanjo plačal 8 odstotkov manj.  Ker pa energijo prednostno jemlje še iz elektrarne na lastni strehi, je njihov strošek za elektriko nižji še za dodatnih 6 odstotkov.

Z vključitvijo na SunContract platformo je dom v slabem letu dni prihranil 7 odstotkov pri strošku elektrike, kar je preseglo pričakovanja naročnika in se izkazalo za dobro odločitev.

Rezultati analize pod črto kažejo, da s poslovanjem z električno energijo na SunContract tržnici privarčujemo. V primeru Doma Lenart, ki uporablja kombinacijo nakupa elektrike iz tržnice SunContract in iz elektrarne na lastni strehi, so prihranki še večji. Investitorju pa se na drugi strani splača, saj se mu naložba ob sočasnem garantiranem stalnem odjemalcu energije (Dom Lenart) pokrije po približno 10 do 15-ih letih.

Dobra naložba za investitorja

Sončna elektrarna je zaradi svoje velikosti in lege v obdobju od aprila do septembra 2019 proizvedla 192.086 kWh in investitorju omogočila, da je 86 odstotkov proizvodnje elektrike prodal Domu, 14 odstotni višek pa prodal na SunContract tržnici. S tem si je zagotovil direktno in stalno pokritje stroškov investicije. Projekt je bil prav tako prijavljen na javni razpis Agencije za energijo, ki je razpisala subvencijo za nove in obnovljene proizvodne naprave za obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom (SPTE). Projekt je dobil odločbo za podporo, s katero mu je omogočeno še dodatno izboljšati svojo donosnost. Investitor tako pričakuje 10 – 12 odstotno rentabilnost.

Okoljski odtis in skrb za skupnost

Vedno bolj postaja jasno, da brez obnovljivih virov ne bomo mogli več dolgo poganjati razvoja. Ne le, da ti omogočajo trajnostno rabo energije za naše življenjske potrebe, ampak omogočajo tudi naložbo za generacije, ki prihajajo za nami. Sončne elektrarne kot eden izmed najbolj čistih virov energije prinašajo velik potencial za proizvodnjo elektrike, zaradi neškodljivega vpliva je prijazno do okolja, hkrati pa omogoča prihranke pri porabi. Z njeno uporabo se tako odseva naša skrb za zaščito okolja in skupnosti, kar naj bi postala vrednota in prioriteta.

Želite tudi vi izkoristiti prednosti tržnice za poslovni odjem?

Za odkup električne energije preko SunContract platforme so poslovnim odjemalcem na voljo privlačna paketa Simpl in Premium. Lahko pa naredite še korak naprej in se odločite za investicijo v lastno sončno elektrarno ali samo ponudite svojo streho v najem za postavitev le-te. Naročite se na brezplačno individualno svetovanje in skupaj s strokovnjaki SONCE energija preverite različne možnosti, ki so vam na voljo. Do 18. februarja pa lahko za izgradnjo sončne elektrarne za poslovni odjem izkoristite še dodatne denarne spodbude, ki jih namenja Agencija za energijo.

Spremljajte nas na družabnih omrežjih

New call-to-action
New call-to-action

oval-bottom logo telegram