P2P dogovore lahko sedaj prepustite profesionalcem

Ko smo razvijali SunContract platformo, smo imeli v mislih en ključni cilj, to je, omogočiti vsem energetskim uporabnikom nadzor nad njihovimi energetskimi odločitvami, tako da smo jim z uporabo tehnologije veriženja blokov ponudili nešteto možnosti. Nekatere teh možnosti, ki jih platforma že danes omogoča, so sledeče:

  • Neposredni (P2P) dogovori med kupci in proizvajalci elektrike.
  • Prenos proizvedenih viškov s samooskrbno elektrarno našim najbližjim.
  • Možnost izbire najljubšega obnovljivega vira elektrike.
  • Povečanje prihodkov za proizvajalce in znižanje stroškov porabnikov, ki sedaj lahko sami določijo prodajno oziroma nakupno ceno, oziroma sprejmejo ustrezne ponudbe na naši tržnici elektrike.

A z vsako priložnostjo pride tudi izziv. Za nas je izziv predstavljalo dejstvo, da je bilo kar nekaj proizvajalcev, ki so hoteli izkoristiti prednosti SunContract tržnice, a nikakor niso imeli časa, da bi lahko sami izvajali individualne dogovore s kupci na tržnici. Podobno so tudi kupci želeli maksimizirati svoje prihranke pri nakupu elektrike. A vsak ni imel časa spremljati aktivnosti na tržnici, mogoče ne tudi znanja in spretnosti, da bi sklepal dogovore s proizvajalce po nižjih cenah.

Zavedali smo se, da moramo oziroma smo želeli nekako rešiti tudi to težavo. In smo jo!

Navdušeni smo, da vam lahko predstavimo našo zadnjo razvojno novost na platformi: SunContract portal za upravljanje z elektriko (Management portal). Zahvaljujoč temu portalu bodo lahko uporabniki platforme, ki do zdaj niso imeli možnosti izkoristiti prednosti tržnice, bodisi ker niso imeli časa spremljati ali spretnosti upravljati svoje aktivnosti na platformi, to delo prepustili profesionalnim trgovalcem. Z novim portalom bodo ti lahko aktivno spremljali dogajanje na tržnici in v imenu svojih strank (uporabnikov tržnice) sklepali ustrezne dogovore.

Razvoj je bil delno financiran iz strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za kar smo mu izredno hvaležni.

Kako deluje portal?

Nov portal je tako v osnovi namenjen trgovalcem, da bodo lahko preko njega za svoje stranke (kupce ali proizvajalce elektrike) aktivno spremljali dogajanje na tržnici in za njih sprejemal tiste dogovore, ki jim bodo prinesli dodatne zaslužke (proizvajalci) oziroma prihranke (kupci). 

Njegove osnovne značilnosti:

  1. Osnovna nadzorna plošča (Dashboard) združuje na enem zaslonu vse podatke o strankah posameznega trgovalca.
  2. V zavihku Members se nahaja seznam vseh strank posameznega trgovalca.
  3. Zavihek z vsemi pogodbami (Contracts) vsebuje vse pogodbe, ki jih določen trgovalec opravi za posamezno stranko. Posebej je označen tudi status pogodbe (v čakanju, podpisane, potrjene).
  4. Z zavihkom Skupine (Groups), bo delo za trgovalce zelo poenostavljeno, saj si bodo tukaj lahko posamezne stranke razporedili v določene skupine (npr. gospodinjstva, komercialni uporabniki, večji industrijski uporabniki ipd.), Tako bodo lahko posamezne aktivnosti za določeno skupino upravljali skupaj, s samo enim klikom. 
  5. Preko zavihka Tržnica (Marketplace) bodo lahko trgovalci neposredno iz portala dostopali tudi do vseh naročil na SunContract energetski tržnici in tako lažje prepoznavali tiste, ki bi jih bilo vredno sprejeti v imenu njihovih strank.
  6. Za lažje poslovanje pa smo portalu dodali še zavihek s poročili (Reporting) s podatki o zakupljeni elektriki za vsako stranko posebej ter zavihek z vsemi potrebnimi dokumenti (Documents), da lahko trgovalci sploh začnejo sodelovati s svojimi strankami. 

Kdo bo lahko za vas vodil račun na SunContract tržnici?

Od tega trenutka t.i. storitev Skrbništvo računa omogoča SONCE energija, ekskluzivni partner SunContract platforme kot tudi manjši podjetniki, ki bodo imeli s SunContractom sklenjeno pogodbo, z namenom izpolnjevali potrebe po tej storitvi na trgu.

Kolikšen je strošek storitve za uporabnike?

Gospodinjstva in mali poslovni odjemalci za storitev plačajo minimalno mesečno nadomestilo. Vsi uporabniki pa ponudniku storitve prepustijo še predhodno določen procent od prihrankov (v primeru dobave elektrike) oz. zaslužka (v primeru prodaje elektrike), ki jih na tržnici doseže z individualnimi dogovori.

Ste že uporabniki tržnice in bi želeli aktivirati storitev?

Pišite nam na elektronski naslov [email protected] in poslali vam bomo aneks k pogodbi.

✅ Še ne izkoriščate priložnosti, ki jih ponuja tržnica? Vabljeni, da se registrirate in preverite cene še danes. 

➡️ Že sedaj aktivno trgujete na tržnici in bi želeli to storitev opravljati tudi za druge? Pridružite se ostalim našim trgovalcem. Pošljite nam e-sporočilo na [email protected] ali nas pokličite na 059 03 23 40.

oval-bottom logo telegram