V novo leto s preudarnimi poslovnimi odločitvami

Nova paketa SunContract tržnice, SIMPL in PREMIUM, vključujeta privlačno ponudbo za velike poslovne odjemalce in proizvajalce električne energije.

Koledarsko leto se počasi zaključuje. To je ključni čas za vse, ki smo tako ali drugače vključeni v različne poslovne aktivnosti. Delajo se že zaključki preteklega poslovnega leta. V tem času se tudi že pripravljajo načrti, ki bodo usmerjali naše prihodnje poslovanje, in sprejemajo določene poslovne odločitve, ki bodo tako ali drugače vplivale na poslovni uspeh v novem letu.

Med te odločitve spada tudi odločitev večjih poslovnih odjemalcev elektrike, kdo bo zanje dobavljal elektriko v novem letu. Prav tako se proizvajalci elektrike odločajo, komu bodo v novem letu prodali svojo elektriko. Vsak ima pri tem svoje cilje. Odjemalci si prizadevajo skleniti najugodnejšo ponudbo za odkup, da bodo lahko kar se da optimizirali svoje stroške. Na drugi strani pa proizvajalci iščejo ponudbo, ki jim bo omogočala največ iztržiti za proizvedeno elektriko.

Marsikdo bi si mislil, da tukaj ni možno doseči win-win situacije, ki bo primerna tako za kupce kot proizvajalce električne energije. A SunContract tržnica omogoča ravno to. Poleg doseganja optimalne cene za eno in drugo stran z neposrednimi dogovori na tržnici, smo jim z novima paketoma SIMPL in PREMIUM pristopili že pri oblikovanju osnovne pogodbene cene. Kaj dobrega prinaša posamezni paket za ene in druge, predstavljamo v nadaljevanju.

Paket SIMPL

Paket SIMPL je namenjen tako velikim poslovnim odjemalcem kot proizvajalcem elektrike. Že samo ime SIMPL (enostaven) pove, da gre v tem primeru za enostaven, že znan način določanja pogodbenih cen.

V primeru proizvajalcev paket SIMPL omogoča odkup celotne količine proizvedene elektrike v tekočem letu po vnaprej določeni, letni fiksni ceni. Podobno je v tem paketu določena tudi cena za velike poslovne porabnike električne energije, kjer se elektrika dobavlja prav tako po v naprej določeni letni fiksni ceni.

Seveda pa ne proizvajalci kot tudi ne odjemalci v tem primeru niso omejeni s pogodbenimi cenami. Le-te lahko dodatno zvišajo (proizvajalci) oziroma znižajo (kupci) na SunContract tržnici z medsebojnimi neposrednimi dogovori.

Istočasno zvišanje cen za proizvajalce in znižanje cene elektrike za kupce je na SunContract tržnici možno zaradi neposrednih dogovorov, s čimer odpadejo provizije, ki jih drugače zaračunavajo posredniki (trgovci elektrike). To daje dovolj prostora proizvajalcem, da dodatno dvignejo cene. Kupci pa kljub zvišani ceni proizvajalca to še vedno lahko kupijo po nižji ceni kot je določena tržna cena. 

Paket PREMIUM

Tudi ta paket je namenjen tako velikim poslovnim odjemalcem kot proizvajalcem elektrike, kjer pa je pogodbena cena določena na nekoliko bolj kompleksen, sofisticiran način. 

Od paketa SIMPL se v osnovi razlikuje po tem, da imajo v tem primeru tako kupci kot proizvajalci možnost profitirati na račun gibanja veleprodajnih cen na borzi. Istočasno pa so z določenimi mehanizmi zaščiteni, da ne plačajo več kot je pogodbena cena (kupci) oziroma za svojo elektriko ne dobijo manj kot to določa pogodba (proizvajalci). Vas zanima kako konkretno deluje paket PREMIUM za ene in druge? Berite dalje.  

Paket Premium za proizvajalce

Ta ponudba vključuje odkup električne energije za celo leto po pogodbeni ceni, zaščiteni s t.i. referenčno ceno. 

Pogodbena cena je zavezujoča cena, ki se uporablja za izračun odkupa električne energije od proizvajalcev na platformi. V primeru SunContract PREMIUM za proizvajalce pogodbena cena temelji na urni ceni doseženi na borzi električne energije (BSP Spot) znižani za določen odstotek marže za odstopanja.

Pogodbena cena je dodatno zavarovana s četrtletno, vnaprej določeno ceno (referenčna cena). Referenčna cena je cena, iz katere se izračuna dobiček na SunContract tržnici glede na možnosti, ki jih ponuja trg. Uporablja se kot določitev minimalne cene, ki se plača proizvajalcu.

Kaj to konkretno pomeni? Če je mesečna realizirana cena (BSP Spot – % za odstopanja + cena dosežena na tržnici) nižja od referenčne cene, se bo proizvajalcu elektrika proizvedena v tem mesecu, plačala po pogodbeni referenčni ceni. Če pa cene na borzi narastejo nad referenčno ceno, se mu plača realizirana cena, torej pogodbena cena vezana na BSP Spot oziroma cena dosežena na tržnici. Prednost te ponudbe torej je, če cene na borzi narastejo, proizvajalci ne ostanejo vezani na določeno pogodbeno ceno (kot v primeru paketa SunContract SIMPL). Temveč lahko izkoristijo ta nihanja na borzi in prodajo električno energijo po trenutnih višjih cenah na borzi. Če cene na borzi padejo pa so zaščiteni z minimalno referenčno ceno.

Ne glede na pogodbeno ceno pa lahko tudi v tem primeru proizvajalci ceno elektrike dodatno zvišajo na SunContract tržnici z neposredno prodajo kupcem s P2P (peer-to-peer) dogovori. Proizvajalci so do sedaj uspeli na tržnici dvigniti cene tudi do 20%.

Želite tudi vi zaslužiti več s proizvedeno elektriko? Kliknite TUKAJ!

Paket PREMIUM za velik poslovni odjem

V primeru SunContract PREMIUM za večje poslovne odjemalce pogodbena cena prav tako temelji na urni ceni doseženi na borzi električne energije (BSP Spot), ki pa je zvišana za stroške odstopanj. Pogodbena cena je tudi tukaj zavarovana z referenčno ceno (četrtletna, v naprej določena cena), to je najvišja možna cena za odkup elektrike. V kolikor je v določenem mesecu realizirana cena (BSP Spot + stroški odstopanj + cena dosežena na tržnici) nad referenčno ceno, se za tisti mesec za dobavljeno elektriko upošteva referenčna cena. Če pa veleprodajne cene na borzi padejo, je to priložnost, da plačajo elektriko po nižji realizirani ceni, to je pogodbeni ceni vezana na BSP Spot oziroma ceni doseženi na tržnici. Prednost te ponudbe je tako, da v tem primeru potrošniki ne ostanejo vezani na določeno pogodbeno ceno za celo leto (kot v primeru paketa SunContract SIMPL). Namesto tega lahko prihranijo še več denarja z nakupom električne energije po trenutnih cenah, veljavnih na borzi. Če cene narastejo pa jih zaščiti najvišja plačljiva referenčna cena.   Ne glede na pogodbeno ceno lahko tudi kupci na SunContract tržnici dodatno znižajo ceno z nakupom električne energije s P2P dogovori.   ? Želite tudi vi znižati stroške poslovanja tudi do 20 %? Kliknite TUKAJ!** PS: Omejitev z referenčno ceno PREMIUM se aktivira samo, če imajo proizvajalci ali potrošniki na platformi pogodbeno določena sredstva. V nasprotnem primeru niso zavarovani z referenčno ceno, temveč kupujejo oz. prodajajo elektriko po pogodbeni ceni (BSP +/- odstopanja) ne glede na nihanja na borzi.     

Nova storitev – Skrbniški račun za upravljanje aktivnosti na tržnici

Uporaba SunContract tržnice je enostavna. Prav tako od uporabnika ne zahteva večjega časovnega angažmaja, da bi lahko preko nje sklepal še ugodnejše ponudbe. A za nekoga je mogoče tudi tisto malo angažiranosti, ki je potrebna za maksimalni izkoristek vseh prednosti, ki jih ponuja tržnica, preveč. Zanje smo vzpostavili novo storitev Skrbniškega računa, kjer aktivno spremljanje na tržnici za posameznega uporabnika opravlja profesionalni trgovalec in v njegovem imenu na tržnici tudi sklepa dogovore. 

Sama aktivacija storitve je brezplačna. Ponudnik storitve in stranka pa si morebitne dosežene presežke, ki predstavljajo razliko med realizirano ceno na tržnici in pogodbeno ceno, razdelita. V kolikor trgovalec ne doseže presežkov na platformi, uporabnik za storitev ne plača nič.

Želite aktivirati storitev skrbniškega računa? Pišite nam na elektronski naslov [email protected] in poslali vam bomo aneks k pogodbi.

Sprejmite preudarno poslovno odločitev. Postanite kupec ali proizvajalec na SunContract platformi. Pošljite nam vaše povpraševanje. 

Spremljajte nas na družabnih omrežjih

oval-bottom logo telegram