Na SunContract tržnici vsak mesec najdete ugodne cene elektrike

Nasveti uporabnika iz prve roke, kako kupovati zeleno elektriko po ugodnejših cenah

Matic je pionir na SunContract tržnici, ki pa je z aktivnim trgovanjem začel šele v tem letu. Z zadovoljstvom ugotavlja, da vsak mesec uspe na tržnici skleniti več ugodnih ponudb, s katerimi zniža račun za elektriko za več odstotkov. S tem pa si tudi zagotovi, da je njegova elektrika prihaja izključno iz obnovljivih virov. 

Matic je uporabnik platforme od njenega uradnega začetka, aprila 2018. Tržnici se je pridružil kot pionir. Do nedavnega je tako imel izredno ugoden pionirski paket, ki po ceni nikakor ni bil primerljiv s tržnimi cenami elektrike, zato takrat ni imel potrebe po trgovanju na tržnici. S potekom paketa v začetku letošnjega leta pa je začel z aktivnejšim trgovanjem na tržnici, kjer vsak mesec najde ugodne ponudbe elektrike.

Trenutno ima sklenjen paket SONCE – DOM, kjer njegova pogodbena cena za enotno tarifo znaša 0,059 EUR/kWh. Cena je primerljiva z ostalimi ponudniki elektrike na trgu, ki pa v primeru SunContracta ni toliko pomembna, saj jo Matic redno znižuje s sklepanjem neposrednih dogovorov s proizvajalci na tržnici.  

Na začetku trgovanja je uspel ceno elektrike znižati na približno 0,057 EUR/kWh. Z vsakim mesecem pa je pri trgovanju vedno bolj uspešen, tako je do danes uspel ceno elektrike na tržnici znižati v povprečju na 0,054 EUR/kWh. Z nakupi na tržnici je na začetku uspel pokriti okoli 50 do 70 odstotkov potreb po elektriki, a se tudi ta odstotek postopno povečuje. Za mesec maj je večino dogovorov že sklenil v naprej. Tržnica vam namreč omogoča, da dogovore sklepate sproti, za vsak mesec posebej, lahko pa “poklikate” ponudbe tudi za več mesecev v naprej. Sedaj je sklenil še storitev Skrbniški račun. Tako bo aktivnost na tržnici v njegovem imenu aktivno spremljal profesionalni trgovalec. Pričakuje, da bo z njegovo pomočjo uspel ceno na tržnici še dodatno znižati.

V povprečju pri končnem mesečnem računu prihrani okoli 3 %. Mogoče se komu to ne zdi ravno dosti. A Maticu ni pomembna samo cena, temveč je pri izbiri ključen tudi vir, ki ga na tržnici prav tako lahko izbira. V prvi vrsti tako išče ponudbe proizvajalcev sončne energije. Tako lahko uporablja ta obnovljiv vir elektrike po ugodnih cenah, čeprav sam nima sončne elektrarne.

“Maticu pri nakupu na tržnici ni pomembna samo cena, temveč je pri izbiri ključen tudi vir, ki ga na tržnici prav tako lahko izbira. V prvi vrsti tako išče ponudbe proizvajalcev sončne energije.”

Matica smo povprašali, kako se sam loteva sklepanja poslov na tržnici, da vsak mesec najde ugodnejšo ceno. Mogoče bodo njegovi nasveti pri trgovanju pomagali tudi vam.

Ali že od vsega začetka aktivno spremljaš dogajanje na tržnici?

Matic: Dogajanje na tržnici spremljam že od njene vzpostavitve. Sprva sem kot pionir imel zelo nizko pogodbeno ceno, zato se nisem odločil trgovat. Kasneje, ko je ugodnost potekla, pa sem vsak mesec na tržnici dosegel nižjo ceno. Včasih sem z nakupom na tržnici pokril le določen procent potreb po elektriki, sedaj mi to uspe tudi že za cel mesec.
Kaj je bil zate največji izziv ob začetku uporabe tržnice?

Matic: Trgovanje je zelo preprosto, pa vendar sem na začetku, preden sem dojel vse funkcije aplikacije, potreboval nekaj časa. Sedaj lahko trgovanje za cel mesec opravim v nekaj klikih.

Oglejte si video navodila za sklepanje poslov na tržnici.

Kako se lotevaš aktivnosti na tržnici? Kako najdeš ugodne ponudbe na tržnici?

Matic: Najprej sem za prihodnje mesece nastavil svojo ceno med povpraševanji. Če nihče do začetka meseca moje ponudbe, ki je bila res nizka, ni sprejel, sem izbral najugodnejše ponudbe med ponudniki. Prioriteto je imela sončna energija, kadar pa ni bilo dovolj ponudb sončne energije, ki bi bile nižje od moje pogodbene cene, sem izbral tudi med drugimi viri energije.
 
Ali dogovore sklepaš sproti ali tudi za dlje časa v naprej?

Matic: Najprej poskusim skleniti dogovore za več mesecev v naprej. Če s povpraševanjem nisem uspešen, pa potem to uredim sproti.
 
Na kaj si pozoren, ko sklepaš dogovore? Vir, pokritost, samo cena?

Matic: V prvi vrsti sta mi pomembna vir in pokritost – koliko potreb bom s posameznim dogovorom zadovoljil. Če zmanjka ugodnih ponudb sončne energije pa izbiram tudi med ostalimi ponudniki.

Ocenjuješ, da cene na tržnici veliko variirajo iz meseca v mesec? Si imel kdaj občutek, da si kateri mesece težje našel ugodnejšo ponudbo?

Matic: Cene seveda variirajo, saj je to trg. Ali so razlike velike pa je relativno. Vedno sem našel dovolj ponudb, da sem zapolnil 100% potreb. Ni pa vedno bilo to možno samo s sončno energijo. V mesecih z manj sonca ni dovolj ponudnikov, ki bi bili pripravljeni viške prodati, saj jih lahko sami porabijo znotraj leta.
 
Kaj bi sam na splošno svetoval ostalim uporabnikom platforme – kako spremljati aktivnosti na tržnici, da bodo tudi sami deležni ugodnih ponudb?

Matic: Sam nisem beležil dni v tednu ali ur v dnevu, kdaj sem dostopal do tržnice. Pravzaprav sem to urejal, kadar sem se spomnil in imel čas. Kljub temu sem imel vedno možnost skleniti ugodnejši dogovor od moje pogodbene cene. Verjetno pa bi za še ugodnejše ponudbe moral večkrat preveriti ponudbo. Ravno iz tega razloga, ker nimam časa pogosteje iskati ponudb na tržnici, sem se odločil za storitev Skrbniškega računa. Tako bo s tem mesecem trgovanje na tržnici zame opravlja profesionalni trgovalec.

“Sam nisem beležil dni v tednu ali ur v dnevu, kdaj sem dostopal do tržnice. Pravzaprav sem to urejal, kadar sem se spomnil in imel čas. Kljub temu sem imel vedno možnost skleniti ugodnejši dogovor od moje pogodbene cene.”

Da lahko začnete trgovati z elektriko na tržnici mora porabnik najprej skleniti pogodbo o odkupu oziroma dobavi elektrike s podjetjem SONCE energija, ekskluzivnim partnerjem SunContract tržnice v Sloveniji. Gre za klasičen postopek menjave dobavitelja kot pri drugih dobaviteljih. S podpisom pogodbe sprejmejo osnovno ceno elektrike, ki pa niti ni toliko pomembna, saj jo lahko nato sami znižujejo s sklepanjem neposrednih dogovorov s proizvajalci na tržnici.

Preverite trenutno aktualne cene paketov električne energije. 

Poznate proizvajalca električne energije in bi želeli kupovati elektriko neposredno od njega?

Povabite ga na platformo in se z njim dogovorite za ceno, ki je lahko nižja od tržne. Proizvajalec pa bo še vedno imel dobiček, saj bo elektriko lahko prodal brez posrednikov. Dodatno izkoristita še naš nagradni program – Povabi prijatelja na SunContract platformo –  in oba bosta prejela še dodatno nagrado. 

Spremljajte nas preko naših družbenih kanalov

New call-to-action
oval-bottom logo telegram