Nova SunContract domena v komunikaciji z uporabniki

Z namenom izboljšanja naše komunikacije z našimi uporabniki, smo zamenjali domeno, s katere bomo od sedaj naprej pošiljali vsa naša sporočila. Namesto z domene suncontract.energy, bomo z vsemi uporabniki po novem komunicirali preko domene suncontract.org.

Vse naše uporabnike prosimo, da ste v prihodnje pozorni na prejemanje naše elektronske pošte in si novo domeno, [email protected], tudi spravite med varne pošiljatelje. Le tako lahko zagotovimo, da naša elektronska pošta ne bo zahajala med Nezaželjeno pošto (Spam). Da se ne bi izgubila kakšna pomembna informacija, bosta v prehodnem obdobju do konca junija 2021 aktivni obe domeni.

oval-bottom logo telegram