Menjava dobavitelja elektrike – odgovori na najpogostejša vprašanja

SunContract platforma s svojim revolucionarnim modelom trgovanja z elektriko, kjer neposredno povezuje porabnike s proizvajalci elektrike, prinaša pozitivne učinke tako za ene kot druge. Uporabniki lahko z izločitvijo posrednika, dobavitelja električne energije, znižajo ceno elektrike. Ker s tem odpadejo njegove provizije pa lahko tudi proizvajalec, kljub znižani ceni za porabnika, svojo elektriko proda po višji ceni. Da lahko začnete s trgovanjem elektrike na, zaenkrat edini, energetski tržnici pa morate najprej le zamenjati dobavitelja električne energije.

Ekskluzivni partner SunContract tržnice za dobavo električne energije je v Sloveniji SONCE energija. Z njim sklenete pogodbo o dobavi elektrike in s tem sprejmete osnovno ceno elektrike. Ta pa niti ni toliko pomembna, saj jo lahko kadarkoli znižate z neposrednimi dogovori z lokalnimi proizvajalci elektrike. Poleg tega, da lahko kupite elektriko po ceni, ki jo sami izberete ali celo določite z oddanim povpraševanjem, si z nakupom preko tržnice zagotovite elektriko izključno iz obnovljivih virov. Tako lahko, tudi če nimate možnost postaviti lastne samooskrbe naprave, delujete trajnostno in z uporabo t.i. zelene elektrike pozitivno vplivate na okolje.

Postopek menjave dobavitelja zelo enostaven, a imajo porabniki kljub temu še vedno nemalo zadržkov in kar nekaj vprašanj o samem prehodu. Da vam le-tega dodatno olajšamo,  v nadaljevanju odgovarjamo na pogosta vprašanja, ki se uporabnikom ob tem porajajo.

1. Ko imate izbranega dobavitelja

Ko izberete najbolj ustreznega ponudnika, ki vam ponuja najbolj ugodne pogoje dobave elektrike, pri njemu izpolnite obrazec za menjavo dobavitelja elektrike. Obrazci so načeloma zelo kratki in zahtevajo le določene osnovne kontaktne podatke. Za vse ostale potrebne podatke za pripravo pogodbe pa je dovolj, če jim posredujete še kopijo zadnjega računa za električno energijo. V primeru SunContract tržnice obrazec za menjavo najdete na spletni strani SONCE energija ali obrazec oddate preko SunContract tržnice pod zavihkom “Elektrika”. Registracija na tržnico je brezplačna, znotraj nje pa lahko še pred menjavo dobavitelja preverite trenutne cene elektrike pri proizvajalcih, ki se dnevno osvežujejo. 

Sledi podpis pogodbe o dobavi električne energije. Dokončni postopek zamenjave dobavitelja pa vam po pooblastilu lastnika merilnega mesta v celoti izvede novi ponudnik brez prekinitve dobave električne energije. Pri podpisu pooblastila preverite, ali ste vi lastnik merilnega mesta. V primeru, da niste lastnik vi, ga pa uporabljate, mora pogodbo podpisati tudi lastnik merilnega mesta, drugače bo prehod zavrnjen. Če želite lastništvo spremeniti, obstaja poseben obrazec ravno v ta namen.

2. Časovni okvir menjave dobavitelja

Menjava dobavitelja je za odjemalca brezplačna in mora biti izvedena praviloma v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Da bo sprememba dobavitelja odobrena že s prvim dnem naslednjega meseca, moramo v primeru SunContracta vašo popolno izpolnjeno in podpisano pogodbo prejeti najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu. V primeru, da pogodbo podpišete kasneje, boste na prehod čakali do enega meseca in pol. O uspešni izvedeni zamenjavi naše uporabnike obvestimo po elektronski pošti.

Seveda pa tak časovni okvir ne velja v primeruče elektrodistribucijsko podjetje zavrne zamenjavo dobavitelja, kar lahko stori v primerih kot so nedostopno merilno mesto, drugačne evidence distribucijskega operaterja o odjemalcu, kot so navedene na pogodbi o nakupu in prodaji električne energije ipd.  V tem primeru mora odjemalec odpraviti razloge za zavrnitev, z izbranim dobaviteljem pa skupaj dogovorita način in časovni okvir ponovnega postopka zamenjave dobavitelja.

3. Pričetek dobave elektrike novega dobavitelja

Po zaključenem postopku menjave začne novi dobavitelj odjemalcu dobavljati energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najkasneje 6 tednov po izvedeni menjavi prejme odjemalec še zaključni račun prejšnjega dobavitelja, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

V primeru SunContract tržnice pomeni, da z začetkom dobave elektrike iz strani SONCE energija lahko začnete tudi sklepati neposredne dogovore z lokalnimi proizvajalci. Poleg cene boste lahko pri ponudbah izbirali tudi med želenimi viri zelene energije (sončna, vetrna, vodna, bioplinska ali lesna kogeneracija). Aktivnosti na tržnici (iskanje ugodnih ponudb in sklepanje dogovorov) lahko izvajate sami. Lahko pa za to pooblastite profesionalnega trgovalca s sklenitvijo storitve Skrbniški račun.

4. Zamenjava dobavitelja ne prinaša nikakršnih sprememb ali posegov na vašem domu

Za zamenjavo dobavitelja ni potreben noben fizičen poseg v vašem domu (npr. menjava števca, sprememba napeljave, menjava varovalk ipd.). Tudi kakovost in zanesljivost dobave električne energije ostajata nespremenjeni. Z zamenjavo ostane vse nespremenjeno;  omrežje, električni priključek, števec, cena za omrežnino in prispevke, tudi elektrodistribucijsko podjetje.

5. Sprememba plačnika merilnega mesta 

Sprememba plačnika merilnega mesta pomeni, da bo spremenjena oseba, kateri se izstavljajo računi za elektriko. Ob spremembi plačnika ostane lastnik merilnega mesta nespremenjen. Omenjeno sprememb je potrebno sporočiti na SODO (ali pristojno elektrodistribucijsko podjetje) najpozneje v osmih dneh po nastali spremembi. Če uporabnik tega ne stori v predpisanem roku, mu lahko SODO oziroma elektrodistribucijsko podjetje zaračuna stroške, ki jih uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči. Običajno je, da zahtevek za spremembo plačnika na merilnem mestu uveljavlja dobavitelj po pooblastilu lastnika merilnega mesta. Kar pomeni, da vse potrebne postopke uredi dobavitelj sam. 

Smo razbili vaše dvome za menjavo dobavitelja? Vabljeni, da se pridružite ostalim zadovoljnim uporabnikom SunContract tržnice. 

Spremljajte nas na naših družbenih kanalih 

oval-bottom logo telegram