Kako zamenjati ponudnika električne energije?

Proces odločitve o zamenjavi ponudnika električne energije

V Sloveniji električno energijo ponuja 21 različnih podjetij, med katerimi so najbolj znani Gen-I s Poceni elektrika, Elektro energija, Petrol, ECE, nemški RWE, Telekom Slovenije in Mercator ter najnovejši SONCE energija, partner globalne SunContract tržnice električne energije. Ker gre pri elektriki za dokaj standarden produkt, je običajen razlog za zamenjavo ponudnika (ali trgovca) cena elektrike, ki jo ponuja konkurenca. Kot potrošnik električne energije morate vedeti, da lahko ponudnika električne energije kadarkoli zamenjate. Kljub temu pa je treba paziti na podrobnosti, ki jih prinaša drobni tisk pogodbe o električni energiji.

1. Primerjajte vašo trenutno veljavno ceno z ostalimi ponudniki na trgu

Na trgu se vsake toliko časa pojavi akcijska cena električne energije s strani različnih podjetij, ki vam za obdobje enega leta (ali več) omogočijo nakup poceni elektrike. Po preteku določenega obdobja zelo ugodne cene električne energije navadno samodejno preidete na višji redni cenik, ki je manj ugoden za vas. Na računu za električno energijo zato najprej preverite vašo trenutno veljavno ceno električne energije in jo primerjajte z ostalimi ponudbami na trgu.

2. Preverite pogoje prekinitve obstoječe pogodbe 

Če plačujete elektriko po rednem ceniku, lahko zelo enostavno zamenjate dobavitelja. V nasprotnem primeru najprej preverite, ali vas trenutna akcija in pogodba veže za določeno časovno obdobje ter kdaj le-ta poteče. Ugodna cena večkrat pomeni tudi določeno obvezo. Do akcije ste opravičeni le v primeru, da se v akcijskem obdobju pogodbeno vežete in ne spreminjate pogodbe in ponudnika električne energije. V primeru, da kljub temu sprejmete odločitev o zamenjavi dobavitelja električne energije, lahko ponudnik od vas zahteva plačilo kazni, ki so določene s pogodbo.

3. Skrbno izberite novega dobavitelja električne energije

Pred odločitvijo za prehod k drugemu ponudniku preverite cenik električne energije in pogoje za dobavo. Vaša poraba je lahko zelo specifična, kot na primer: večina porabe se zgodi v nočnih urah, ko velja nižja tarifa. V tem primeru se vam splača iskati ponudnika, ki ponuja najnižjo nizko tarifo ne glede na to, kakšna je višina cene kilovatne ure (kwh) ob visoki tarifi. Generalno gledano je najcenejša elektrika na voljo med 22. in 6. uro ter ob vikendih.

Če imate večino porabe čez dan ali pa je vaša poraba dokaj konstantna, se vam splača pregledati ponudbe za enotno tarifo, ki velja ne glede na del dneva oziroma tedna. Preverite tudi druge ugodnosti (čista energija…), ki vam jih dobavitelj električne energije ponuja.

4. Podpis pogodbe za dobavo električne energije z novim ponudnikom

Ko izberete najbolj ustreznega ponudnika, ki vam ponuja najbolj ugodne pogoje dobave elektrike, sledi podpis pogodbe o dobavi električne energije. Postopek zamenjave dobavitelja vam po pooblastilu lastnika merilnega mesta v celoti izvede novi ponudnik. Pri podpisu pooblastila preverite, ali ste vi lastnik merilnega mesta. V primeru, da niste lastnik vi, ga pa uporabljate, mora pogodbo podpisati tudi lastnik merilnega mesta, drugače bo prehod zavrnjen. Če želite lastništvo spremeniti, obstaja poseben obrazec ravno v ta namen.

5. Poračun obveznosti s prejšnjim dobaviteljem električne energije

Po podpisu pogodbe traja zamenjava ponudnika približno 1 mesec. Gre za zelo standardiziran postopek, ki ga predpisuje SODO, slovenski operater distribucijskega omrežja, »pooblaščen« s strani države. Vloge za spremembo ponudnika električne energije, oddane do 10. dne v tekočem mesecu, se bodo upoštevale na prvi dan naslednjega meseca. V primeru, da pogodbo podpišete kasneje, boste na prehod čakali do enega meseca in pol.

V primeru pavšalnega obračunavanja električne energije (in ne sprotnega) se lahko zgodi, da boste morali prejšnjemu ponudniku plačati premalo plačano elektriko oziroma boste pri poračunu dobili vrnjeno preplačilo. Običajno poračun dobite v roku 6. tednov po zaključku sodelovanja.

6. Nakup električne energije po vaši meri

Tehnično se med samim prehodom za vas ne spremeni nič. Elektriko boste nemoteno dobivali ves čas procesa in zamenjave fizično ne boste občutili. Gre bolj za administrativen proces, ki poteka med ponudniki električne energije in podjetjem SODO. Z izbiro dobavitelja električne energije lahko zmanjšate strošek za elektriko in obenem tudi prispevate svoj delež k čistejši naravi. 

Če imate dodatna vprašanja o samem postopku prehoda k novemu ponudniku električne energije oziroma na tržnico električne energije SunContract, kjer se lahko za ceno električne energije dogovorite brez posrednikov, neposredno s proizvajalci čiste električne energije, nas lahko kadarkoli kontaktirate preko elektronskega naslova [email protected] oziroma na telefonsko številko 059 032 340.

Spodbujamo vas k nakupu poceni in zelene električne energije!

oval-bottom logo telegram