Energetska tržnica SunContract podpira samooskrbne skupnosti

Energetska tržnica SunContract je že četrto leto edina platforma v Sloveniji, kjer viški, ki jih proizvede vaša sončna elektrarna, ne gredo v nič, ampak jih lahko prenesete v uporabo v naslednje leto ali podarite nekomu na drugem odjemnem mestu. Prav tako je ta edinstvena energetska platforma edina pri nas, ki že podpira samooskrbne skupnosti. Ta hip imamo na tržnici že tri vrste skupnosti.

Prvi primer: 100% samooskrbna vas Zavrate

Pred slabim letom smo zagnali prvo samooskrbno vas Zavrate, ki je združila vaščane vasice nad Radečami v OVE skupnost. Dejstvo, da so se prav vsi vaščani povezali, odločili za postavitev sončne elektrarne in vključitev na energetsko tržnico SunContract, predstavlja edinstven primer skupnostne samooskrbe s pomočjo sončne energije. V to skupnost je vključenih 7 gospodinjstev, ki jih oskrbuje elektrika iz dveh sončnih elektrarn, ki sta postavljeni na dve hiši. Tako so v to skupnost vključeni posamezniki, ki so dali na razpolago streho, kot tudi taki, ki so zgolj odjemalci elektrike. Ta primer postavlja trajnostni vzor, ki temelji na povezovanju lokalne skupnosti in napredne tehnologije za finančno varnejšo in okolju prijaznejšo prihodnost.

Drugi primer: prvo samooskrbno mestno jedro Radeče

Občina Radeče in podjetje SONCE energija sta se dogovorili za uporabo strešnih površin zdravstvenega doma, na kateri je podjetje financiralo in postavilo sončno elektrarno. Ta pokriva potrebe mestnega jedra po električni energiji. Podjetje SONCE energija je v dogovoru z občino ponudilo vsem zainteresiranim občanom in javnim ustanovam vključitev v SOVES SONCE Radeče center. Tisti občani in ustanove, ki so se za to odločili, so postali energetsko samooskrbni in prešli 100 % na obnovljive vire, pri čemer za elektriko plačujejo manj, kot če ne bi bili v skupnosti. Prav tako bo lahko vsak član SOVES v primeru ustvarjenih presežkov proizvodnje nad porabo električne energije v koledarskem letu, koristil možnosti SunContract platforme in prosto razpolagal z njimi, jih prenašal na druga merilna mesta ali v naslednje koledarsko leto.

Tretji primer: podjetje Yaskawa

Postavitev sončne elektrarne je podjetju SONCE energija zaupalo tudi podjetje Yaskava, visokotehnološka tovarna industrijskih robotov. Na strehi podjetja v Kočevju je postavljena sončna elektrarna, ki podjetju zagotavlja od 50 do 60 % čiste energije za proizvodnjo v Kočevju, prav tako pa tudi za enoto v Ribnici. Elektriko lahko namreč iz Kočevja s pomočjo individualnih dogovorov na SunContract tržnici enostavno prenese na svojo dislocirano enoto. V najbolj osončenih dneh pa podjetje proizvaja še dodatne viške, ki jih bo prav tako lahko enostavno prodalo preko SunContract tržnice drugim odjemalcem. Na ta način energetska tržnica SunContract pomaga tudi gospodarstvu v teh kriznih časih, ko cena elektrike leti v nebo in postavlja marsikatero podjetje pred odločitev, ali zaradi visokih cen energije sploh nadaljevati poslovanje.

Celoten paket storitev

Model samooskrbnih skupnosti je primeren tako za gospodinjstva po vaseh in mestih, za povezovanje javnih ustanov, in seveda za podjetja. SONCE energija vsak mesec priklopi nekaj tovrstnih skupnosti, ki se priključijo tudi energetski tržnici SunContract. Pri tem poskrbimo za celoten paket storitev, od zamenjave dobavitelja električne energije, do pridobitve vseh ustreznih dovoljenj, postavitev elektrarne in priključitev na tržnico. Na ta način uporabniki, ki se odločijo za naš paket storitev, zmanjšajo stroške za električno energijo in jo pridobivajo izključno iz obnovljivih virov.

oval-bottom logo telegram