Domu starejših občanov smo pomagali do cenejše elektrike in ogrevanja

V podjetju SONCE energija so marca 2022 v Domu Lenart skupaj s konzorcijskimi partnerji, visokotehnološkimi in socialno naprednimi podjetji, zaključili projektne aktivnosti v sklopu projekta Blockchain energetsko trgovanje z umetno inteligenco (BETAi). V sklopu projekta je Dom Lenart dobil sončno elektrarno in toplotno črpalko, s presežkom proizvedene elektrike lahko trguje na energetski tržnici SunContract. Oskrbovanci tako bivajo v domu, ki je energetsko samozadosten in se napaja z obnovljivimi viri energije, ob tem ima pa nižje stroške elektrike, ogrevanja in upravljanja.

Gregor Novak, vodja razvoja in inovacij pri podjetju SONCE energija in direktor podjetja SunContract

Nove sončne elektrarne in toplotne črpalke

Podjetje SONCE energija je na Domu Lenart postavilo dve 40 kW samooskrbni sončni elektrarni. Na vsako smo priklopili po eno toplotno črpalko s 65 kW toplotne moči. S tem v Dom Lenartu prioritetno ogrevamo toplo sanitarno vodo, višek toplote pa je namenjen ogrevanju objekta. Dom Lenart je v sklopu projekta postavil še električno polnilnico moči 22 kW.

V sklopu projekta je bil postavljen do sedaj največji hranilnik električne energije podjetja Huawei na evropskih tleh. Hranilnik sestavlja 16 sklopov visokonapetostnih baterijskih modulov, vsak po 15 kWh. Baterijske celice v hranilniku so LFP tehnologije, ki velja za najvarnejšo tehnologijo litijevih baterij. Celoten hranilnik vsebuje 240 kWh in je sposoben polnjenja in praznjenja s stalno močjo 80 kW. Predpriprava zaloge energije v hranilnik za porabo električne energije, ki je večja v jutranjih in večernih urah, je ključnega pomena za zniževanje mesečnega stroška obračunske moči Doma Lenart ter pomoč pri optimizaciji energetske bilance bilančne skupine in optimizacijo tudi z ozirom na cene električne energije na trgu.

Za učinkovito  prerazporejanje delovanja vseh vpletenih energetskih naprav in zbiranje podatkov skrbi razvit zaledni sistem z uporabo umetne inteligence. 

Sončna elektrarna na Domu Lenart

Prihranki in koristi za Dom Lenart

Dom Lenart je priključen na pametni sistem P2P trgovanja na energetski tržnici SunContract. V okviru demo projekta smo prikazali, da bo Dom Lenart s celotnim projektom na energetski tržnici ustvaril prihranke pri stroških elektrike in pri nakupu toplote. Prav tako bo imel prihranke pri vršni moči, ki jo bo jemal iz omrežja. S tem, da bo Dom Lenart za ta projekt uporabil vse svoje obnovljive potenciale (streho), bo pridelal tretjino elektrike, ki je letno potrebuje, kar tam, torej iz povsem obnovljivega vira energije. Ostalo bo dokupil na energetski tržnici.

Zastavljene rešitve pomagajo k izboljšanju energetske samozadostnosti, povečanju uporabe obnovljivih virov energije, avtomatiziranemu upravljanju energetskega sistema, nižanju stroškov upravljanja, zniževanju cene električne energije končnim odjemalcem, decentralizaciji sistema, trajnostni naravnanosti in lokalni samooskrbi.

V podjetju SONCE energija so v tem projektu zasledovali tudi cilj, da več uporabnikov, vključenih v bilančno skupino, skupaj pripomore k zmanjšanju stroškov bilančne skupine na izravnalnem trgu s pomočjo umetne inteligence. Slednjo pri projektu uporabljamo za optimizacijo nakupa in prodaje na trgu električne energije na debelo glede na potrebe uporabnikov, vključenih v bilančno skupino oz. v tem primeru Dom Lenart. Te napredne storitve prinašajo prihranke strankam in imajo neposredne ekonomske in neekonomske vpliva na stanovalce doma.

Sodelujoči v projektu

V projektu, ki smo ga začeli aprila 2019, so poleg podjetja SONCE energija sodelovala še podjetja Comcom, ki je razvilo ključno logiko in metode umetne inteligence, za kibernetsko varnost je poskrbelo podjetje Viris, razvoj krmiljenja naprav pa je prevzelo podjetje Eudom.

Predstavniki konzorcijskih podjetij ob zaključku projekta

Naložbo sta delno sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Predvidena višina sofinanciranja se giblje od 35% do 45% od upravičenih stroškov. Predvidena vrednost projekta je 2,1 milijona evrov. Več o projektu na spletni strani: www.betai.si.

oval-bottom logo telegram