Korduvad küsimused

Kas teil on tiimile küsimusi? Meil on olemas vastused! Alustamise, platvormi kasutamise ja muu kohta teabe saamiseks sirvige erinevaid vahekaarte.

 • Üldteave

 • Kuidas alustada?

 • Platvormi kasutamine

1. Mis on SunContract?

SunContracti platvorm (või energiaturg) kujutab oma ärimudeliga revolutsiooni elektriturul. See võimaldab elektrijaotuse detsentraliseerimist, soodustades mikrotootmist ning platvormi kõikide osalejate kasusaamist.

Platvorm annab kõikidele osalejatele sõnaõiguse, st nad saavad kaasa rääkida elektrihinna osas ja valida endale meelepärase energiaallika.

2. Millised energiaallikad on SunContracti platvormil saadaval?

SunContract pakub üksnes järgmistest allikatest pärit elektrienergiat:

 

 • Päike
 • Tuul
 • Vesi
 • Koostootmine
 • Biomass
3. Millised on tarbijate, tootjate ja päikesepargi omanike eelised?

Tarbijate eelised

 • Võimalus elektrihinna vähendamiseks otse sõlmida leping elektritootjaga
 • Taastuvenergiale juurdepääs ja selle kasutamine ilma tootmissüsteemi (nt päikeseparki) investeerimiseta
 • Kasutajasõbralik platvorm
 • Üksikasjalike rakenduste kaudu tarbimise regulaarne järgimine

Tootjate eelised

 • Võimalus elektrienergia ülejäägi kõrgema hinnaga müümiseks tarbijatega lepinguid otse sõlmida
 • Võimalus tarbida oma elektrienergiat jõujaama asukohast sõltumata
 • Suurem paindlikkus elektrienergia müümisel ja klientuuri loomisel
 • Automaatne igakuine arvete saatmine ja laekumine pangakontole
 • Platvormi jälgimisfunktsiooni kaudu pakutav uuendatud tootmisalane ülevaade

Iseseisvate tootjate-tarbijate eelised

 • Reaalajas juurdepääs tootmis- ja tarbimisandmetele
 • Võimalus aasta lõpus ise otsustada, mida elektriülejäägiga teha
4. Miks kasutab platvorm plokiahela tehnoloogiat?

SunContracti platvorm kasutab plokiahelat otse kasutajate vahel sõlmitud tehingute kontrollimiseks ja teostamiseks. Kõnealune tehnoloogia tagab energiaturu kõikide toimingute maksimaalse läbipaistvuse ja eemaldab vahendajad, võimaldades kulusid oluliselt vähendada ja protsessi efektiivsemaks muuta, mida praeguse ebaefektiivse energiasektori ajastul on raske ignoreerida.

SunContracti platvormi ja plokiahela tehnoloogia abil tagatakse elektritootjatele ja -tarbijatele otseühendus. Kuna vahendajaid ja nende tegevuskulusid pole, siis säästavad rahaliselt kõik osapooled.

5. Miks läheb vaja SNC žetooni?

Plokiahela tehnoloogia on SunContracti platvormi tööks vajalik oluline osa, kuid see ei ühildu tavapäraste fiat-valuutadega. Seepärast kasutataksegi tehingute tegemiseks SNC žetoone.

Soovisime platvormi muuta võimalikult kasutajasõbralikuks, mistõttu saavad kliendid tehinguid teha SEPA abil eurodes, mis on meie integreeritud fiat-lüüs platvormi hõlpsaks kasutamiseks neile, kes plokiahelast midagi ei tea.

1. Millise protseduuri peavad majapidamised ja ettevõtted läbima SunContracti energiaturul kauplemise alustamiseks?

Vahetage elektrienergia pakkujat

Energiaturul elektritehingute sooritamiseks tuleb esmalt vahetada elektrienergia pakkujat.

SunContracti platvormi eksklusiivne koostööpartner SONCE Energy Ltd. on ainus ettevõte Sloveenias, mis seda lahendust pakub.

 

Teenusepakkuja vahetamine ja SunContracti platvormi kasutajaks registreerumine on lihtne. Kogu protsessi saab kõigest mõne etapiga läbida veebis ja ilma elektrikatkestusteta.

 

 • Esmalt looge platvormil tasuta konto
 • Klõpsake jaotises Elekter vahekaarti Minu arvestid, seejärel esitage taotlus teenusepakkuja muutmiseks. Valige blanketil Lepingu tüüp ja valige lepingu tüübiks majapidamine või ettevõte.
 • Koostame lepingu saadud teabe põhjal
 • Saadame SunContracti platvormil teie kontole lepingu elektrooniliselt ja anname teile e-posti kaudu sellest teada
 • Pärast lepingu allkirjastamist laadige see tagasi platvormi kontole
 • Ongi tehtud!

 

Pärast lepingu allkirjastamist hoolitseb meie kohalik elektripartner SONCE Energy Ltd ülejäänu eest alates teie olemasoleva lepingu lõpetamisest kuni SunContracti energiaturul kauplemise alustamiseni.

2. Millise protseduuri peavad läbima majapidamiste ja ettevõtete tootjad-tarbijad (need, kes toodavad endale vajalikku elektrienergiat ise) SunContracti platvormi kasutamiseks/elektriülejäägi ülekandmiseks?

SunContracti abiga energiaülejäägi järgmisesse kalendriaastasse ülekandmiseks tuleb läbida protsess, mis sarnaneb tarbijate omaga, kuid platvormil registreerumisel tuleb täita avaldus teenusepakkuja muutmiseks, valida Lepingu tüüp ja Netomõõtmine.

3. Millise protseduuri peavad tootjad läbima SunContracti energiaturu kasutamise alustamiseks?

SunContracti energiaturul elektri otse tarbijatele müümiseks võtke ühendust meie konsultantidega e-posti aadressil [email protected].

4. Kui kaua võtab aega teenusepakkuja muutmise protsess?

Kõigi vajalike dokumentide saatmise kiirusest sõltub, millal saate alustada meie energiaturu kasutamist. Kui kõik korrektsed andmed edastatakse hiljemalt kuu 5. päeval, siis tavaliselt on võimalik kauplemist alustada järgmise kuu 1. päeval.

5. Miks pean üle kandma miinimumsaldo? Mis on miinimumsaldo summa?

Miinimumsaldot nõutakse SunContracti platvormi kõikidelt kasutajatelt sõltumata nende olekust. Miinimumsaldo määratakse kliendi eelmise elektriarve kogusumma järgi. Miinimumsaldo määramisel aluseks oleva arve kogusumma sisaldab järgmisi kulusid.

 

 • Kasutatud elektrienergia igakuine tasu
 • Aktsiisitasu
 • Võrgutasu
 • Ühendustasu ja muud seadusjärgsed kohustused, sh käibemaks

 

Tagatise summa leiate asjakohasest hinnakirjast.

6. Mis on miinimumsaldo mõte?

Miinumumsaldo on SunContracti turvameede juhuks, kui klient ei täida elektriarvetega seotud kohustusi.

7. Mis tähtajaks tuleb miinimumsaldo summa üle kanda?

Kasutaja peab miinimumsaldo summa tasuma eurodes koos esimese elektriarvega. Seejärel teisendatakse eurodes makstud miinimumsaldo summa SNC žetoonideks, mis platvormil lukustatakse.

8. Kui kasutaja katkestab lepingu, siis mis juhtub miinimumsaldoga?

Kui kasutaja otsustab tühistada elektrilepingu, siis tagastatakse talle miinimumsaldo summa üksnes juhul, kui kõik lepingulised kohustused teenusepakkuja ees on täidetud. Miinimumsaldo summa tagastatakse SNC žetoonides, kuid need on võimalik SNC žetoonide hetkekursi alusel eurodeks vahetada.

9. Kas pean miinimumsaldo summa tasuma esimese arvega?

Erakliendid peavad miinimumsaldo tasuma koos esimese arvega. Väikeettevõtete omanikel on võimalus jätta miinimumsaldo esialgu tasumata. Kui nad registreeruvad meie energiahaldusteenuse kasutajaks, siis hangitakse miinimumsaldo summa meie teenusepakkujatele delegeeritud partnervõrgustikupõhistelt energiatehingutelt saadud säästudelt. Kui deposiidi kogusumma on olemas, siis kasutatakse lisasääste kliendi elektriarvete vähendamiseks.

10. Kas vajalik on seadmete või süsteemide paigaldamine?

Ei! Sloveenias edastab meile arvesti näiduteavet jaotusvõrgu käitaja, mistõttu pole vaja koju seadmeid paigaldada. Kogu seadistamine toimub veebis teile sobival ajal.

11. Kui palju maksab registreerumine ja platvormi kasutamine?

Registreerumine ja platvormi kasutamine on tasuta.

12. Kas platvormi kasutajaks peab registreeruma kinnisvara omanik või saab seda teha üürnik?

Platvormil võib registreeruda ka üürnik. Registreerumisprotsess kattub siintoodud korduvate küsimuste punktiga Alustamine. Sellises olukorras peab kinnisvara omanik nõustuma teenusepakkuja vahetamisega. Seejärel peavad lepingu allkirjastama nii omanik kui üürnik. Elektriarveid hakkab tasuma see, kes on platvormil end registreerinud.

 

Sujuva ülemineku tagamiseks peaks uus üürnik soovitatavalt registreeruma üks kuu enne elektriarve tasumise kohustust. Teise võimalusena võib üürileandja üürnikuga kokkuleppele jõuda ning kontot ja makseid ise hallata.

13. Mis saab, kui otsustan hiljem, et partnervõrgustikul põhinev energiaga kauplemine mulle ei sobi?

Kui teile ei sobi partnervõrgustikul põhinev elektrienergiaga kauplemine, siis saate tarbida elektrienergiat ka edaspidi, aga enne energiaturule sisenemist sõlmitud elektrilepingu hinnakirja alusel. Vastava lepingulise hinna leiate mõõtepunkti tähise kõrvalt. Energiaturg võimaldab üksnes vähendada elektrienergia kokkuleppelist hinda. Te ei maksa kunagi rohkem lepingus märgitud hinnast, mis tähistab teie elektriarve hinnalage.

1. Kuidas energiaturul tehinguid teha?

Elektritootjana saate energiaturul tehinguid sõlmida mitmel viisil.

 

 • Teie ja teie lähedaste (sõbrad, naabrid, pereliikmed, töökaaslased jne) isiklike kokkulepete kaudu, st üksnes teie saadate pakkumise teadaolevale kliendile, sisestades tema e-posti aadressi ja elektrihinna jaotisesse „Isiklikud kokkulepped“
 • Võite oma pakkumise postitada energiaturule, et selle saaks aktsepteerida platvormil mis tahes ostja sõltumata sellest, kas teda tunnete või mitte
 • Individuaalse või partnervõrgustikul põhineva kokkuleppe sõlmimiseks võite aktsepteerida mis tahes olemasoleva tarbija tellimuse
2. Kas pean partnervõrgustikutehinguid tegema ise või on ka muu võimalus?

Meie kliendid võivad partnervõrgustikupõhiseid elektrienergiatehinguid kahtlemata ise teha, aga meil on võimalus neile, kes seda ei soovi, ent tahaksid osa saada SunContracti platvormi eelistest. Kui aktiveerite meie haldusteenuse, siis võib asjatundlik kaupleja teie eest jälgida energiaturul toimuvat ja teha partnervõrgustiku tehinguid.

Kõnealuse teenuse aktiveerimine on tasuta.

3. Kuidas registreeruda energiahaldusteenuse kasutajaks?

Saatke teenusetaotlus meie e-posti aadressile: [email protected]

 

 • Vastame teie e-kirjale ja saadame teile lepingulisa
 • Te allkirjastate lepingulisa ja saadate selle meile e-postiga tagasi
 • Energiahaldusteenus aktiveeritakse kohe
 • Seejärel võtab teiega ühendust meie müügitiim
4. Kas saan määrata erinevad hinnad vastavalt kellaajale või nädalapäevale?

Ei, lihtsuse tagamiseks pole võimalik hinda muuta vastavalt kellaajale või nädalapäevale, kuid te võite hinda alati muuta soovitud hetkel.

5. Mis saab, kui toodan rohkem elektrit kui mu kliendid suudavad hetkel tarbida?

Platvorm ostab kogu teie toodetud elektriülejäägi lepingus toodud hinnaga. See hind määratakse kord aastas ja on fikseeritud.

6. Kuidas saaksin lepingulisele hinnale vaatamata teenida rohkem?

Tootjad saavad kasumit suurendada platvormil elektrienergiat otse klientidele müües. Kui ühel hetkel teie otsekliendid tarbivad teie toodetust vähem elektrit, siis müüb platvorm automaatselt teie elektriülejäägi platvormi muudele klientidele teie eelmääratud lepingulise hinnaga. Igal juhul tasutakse kogu ulatuses alati teie toodetud elektrienergia eest.

7. Millises valuutas saan raha teenida?

Vaikimisi makstakse teile platvormil müüdud elektrienergia eest eurodes. Sissetulek kantakse automaatselt igal kuul teie pangakontole lepingus märgitud kuupäeval.

8. Mis siis, kui eelistan saada SNC žetoone?

Kui seda eelistate, siis võib teie sissetulek olla SNC žetoonides. Sellisel juhul peate platvormil muutma valuutaeelistust. Selleks avage jaotis Elekter ja valige vahekaart Minu arvestid. Valige leping, mille eelistusi soovite muuta.

 

Pange tähele, et te peate muutma iga mõõtepunkti maksemeetodit eraldi. Teil tuleb redigeerida iga mõõtepunkti lepingu üksikasju.

9. Kus asuvad mu arved?

Iga kuu arvete nägemiseks valige platvormil Profiil => vahekaart Arveldus. Saate neid ka e-postiga.

10. Millised on peale arvete saadavad igakuised dokumendid?

Saate igal kuul 3 erinevat dokumenti.

 

 • Elektriarve
 • Arve platvormil sooritatud tehingute eest
 • Maksekompensatsiooni kviitung – müüdud elektrienergia mahuga võrdne tegelik makstud summa miinus teenustasud

 

Arvete väljastamise aeg sõltub sellest, millal saame SODO süsteemi operaatorilt ametliku kinnitusega teabe. Tavaliselt toimub see kuu esimesel poolel.

11. Kus saan jälgida oma tootlikkust?

Igapäevase tootlikkuse jälgimiseks valige jaotis Elekter ja vahekaart Jälgimine.

12. Kuidas hallatakse käibemaksu?

Platvorm kogub automaatselt käibemaksu ja edastab selle riigile, muutes kasutajate jaoks protsessi lihtsamaks.

13. Kuidas platvormil elektrienergia eest tasuda? Kas vajan selleks SNC žetoone?

Võite tasumiseks kasutada:

 

 • eurosid,
 • SNC žetoone.
14. Milleks läheb vaja SNC žetoone, kui saan maksta eurodes?

SunContracti platvorm kasutab tehingute kontrollimiseks ja läbiviimiseks plokiahela tehnoloogiat. See tehnoloogia ei sobi tavapäraste fiat-valuutadega ja vajab digivaluutat. Seepärast sooritatakse platvormi taustal kõik tehingud (sh need, mis tehti eurodes) SNC žetoone kasutades, mille eest hoolitseb tehnoloogiline lahendus.

Eurodes maksta soovivaid kliente ei mõjuta SNC žetooni teisenduskursi kõikumised, sest teisendus toimub igapäevase elektriarve tõttu samal päeval.

15. Kuidas platvormile raha kanda?

Platvormile raha kandmiseks tehke järgmist.

 

Avage link https://platform.suncontract.org ja registreeruge platvormi kasutajaks

 

 • Klõpsake vahekaarti Profiil
 • Klõpsake jaotist Finantseerimine
 • Valige suvand Sissemakse
 • Sisestage ülekantav summa (eurodes) väljale ja vajutage nuppu Kinnita

 

Raha saab platvormile kanda SNC žetoonides ja eurodes. Võite valida ülekandeks kasutatava valuuta.

 

 • Avage jaotis Elekter
 • Klõpsake vahekaarti Minu arvestid ja valige vastav leping
 • Võite seejärel redigeerida üksikasju ja valida sissemakseks kasutatava valuuta
16. Mis juhtub, kui ostan elektrienergiat partnerilt, kelle elektritootmises tekib katkestus?

Kui teie lepingulised partnerid ei suuda rahuldada teie energiavajadust, siis müüakse teile elektrienergiat päevahinnaga. Sellisel juhul viib platvormi algoritm ostjad ja müüjad omavahel automaatselt kokku. Võite meiega arvestada!

17. Kui nõustun kellegi hinnaga, siis kas fikseeritud hind lukustub fikseeritud ajaperioodiks?

Kui pakkumine pole suletud ja selle olekuks on Avatud, siis võite tehingute ajaloos oleva nupuga Tühista selle igal ajal energiaturult tagasi võtta. Sellisel juhul eemaldatakse energiaturult üksnes esitatud pakkumise realiseerimata osa.

 

Kui leping ostja ja müüja vahel on kinnitatud ja pakkumise olekuks on Suletud, siis ei saa seda muuta enne lepingu aegumist. Pärast lepingu aegumist saate jälle tehingu osapoolt muuta.

18. Mis on elektrienergia pakkuja ja jaotusettevõtte erinevus?

Elektrienergia pakkuja on juriidiline isik, mis müüb meile teatud tootja elektrienergiat. Seetõttu määrab elektrienergia selle pakkuja. Klient võib mõõtepunkti asukohast sõltumata vabalt muuta elektrienergia pakkujat.

 

Jaotusettevõte on juriidiline isik, mis haldab elektrivõrku, mida mööda jõuab elekter tootjalt lõpptarbijani. Jaotusettevõte määratakse kindlale piirkonnale, seda pole võimalik muuta ja jääb elektrienergia pakkuja muutmisel samaks. Seetõttu saategi kaks eraldi arvet: ühe elektrienergia pakkujalt ja teise jaotusettevõttelt.

19. Kuidas tootjate pakkumisi kuvatakse? Kas järjekorda mõjutavad teatud sätted? Kas ostjana on mul kuidagi võimalik mõjutada pakkumiste kuvamist?

Energiaturul saab pakkumiste järjekorda muuta iga mõõtepunkti ja kuuga seoses elektrihinna, katvuse ja elektriallika järgi.

20. Kuidas platvormil pangakontot lisada?

Tarbijad ei saa platvormil pangakontot lisada. Seda saavad teha vaid tootjad. Võite platvormi kontole hõlpsalt raha kanda Interneti-panga, tavapanga, postkontori või muu sobiva maksevahendi kaudu.

 

Otsige valikut Profiil => Finantseerimine => Sissemakse

21. Millal saan teada, kui mu jõujaam toodab elektrienergia ülejääki?

Võimaliku toodetud ülejäägiga seotud teave on eeldatavasti saadaval veebruaris, kui netomõõtmise kohas toodetud ja tarbitud elektrienergia ametlikud andmed on saadaval.

 

Platvormi kasutajad võivad selle nägemiseks valida jaotise Elekter, vahekaardi Minu arvestid ja siis konkreetse lepingu.

22. Mis ajaks pean oma ülejäägi edasi kandma?

Kui soovite oma ülejäägi edastada teise mõõtekohta, siis peate seda tegema käesoleva aasta märtsi lõpuks. Kui kasutate seda samas mõõtekohas, siis te ei pea midagi tegema.

23. Kellele saan oma ülejäägi edastada?

Energiaülejääke saab edastada igaühele (sugulastele, sõpradele, tuttavatele…), kes juba saavad elektrienergiat SunContracti platvormi kaudu või kes kavatsevad seda teha.

24. Kuidas ülejääki teise mõõtekohta üle kanda?

Ülejäägi edastamine teise mõõtekohta on väga lihtne.

 

Lehekülje Minu arvestid allservas on nupp Edasta. Selle nupu klõpsamisel avaneb uus aken, kuhu kasutaja saab sisestada saaja e-posti aadressi, kellele soovitakse ülejääk anda, sh mõõtepunkti ülekantav maht.

25. Kellel on platvormil juurdepääs energiaülejäägi edastamise funktsioonile?

Kõnealusele funktsioonile on juurdepääs üksnes netomõõtmise lepingutüübiga klientidel.

26. Mida peaksin tegema, kui kasutaja üksainus konto hõlmab mitut arvestit?

Kasutajad, kelle kontol on mitu arvestit, ei pea samuti midagi tegema. Ülejääk edastatakse tarbimiseks selle konto kõikide arvestite vahel võrdselt.

27. Kui mul on praegu valitud teine elektrienergia pakkuja, kas saan ülejääki ikkagi edastada?

Kui teie elektrienergia pakkuja pole SunContracti platvormi partner, siis pole ülejäägi edastamine kahjuks võimalik. Ülejäägi edastamine on praegu võimalik üksnes SunContractiga.

 

Kui soovite ülejääki edastada, siis peate esmalt vahetama oma elektrienergia pakkujat. Vahetamiseks registreeruge SunContracti platvormil tasuta ja täitke vahekaardil Elekter teenusepakkuja vahetamise blankett. Ülejäänu eest hoolitseme meie.

oval-bottom logo telegram